Referandum

referandum Fransızca référendum “hukuk Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama.” anlamındaki bu söz için Kurumumuzca halk oylaması karşılığı önerilmiştir.