Etiket: Referandum Türkçesi

Türkçesi Varken

Referandum

referandum Fransızca référendum “hukuk Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama.” anlamındaki bu söz için Kurumumuzca halk oylaması karşılığı önerilmiştir.