Kelime (Sözcük) Grupları Sunusu-Slaytı

Kelime (Sözcük) Grupları Ders Sunusu-Slaytı

İndir-> Kelime (Sözcük) Grupları Sunusu-Slaytı

Kelime (Sözcük) Grupları

1. İsim Tamlamaları
a. Belirtili İsim Tamlaması
b. Belirtisiz İsim Tamlaması
c. Takısız isim tamlaması
d. Zincirleme isim tamlaması
e. Karma tamlama

2. Sıfat Tamlaması

3. Fiilimsiler (Eylemsiler)

  • İsim – Fiil Grubu
  • Sıfat – Fiil Grubu
  • Zarf – Fiil Grubu

4. Tekrar Grubu (İkilemeler)

5. Edat Grubu

6. Bağlama, Aitlik, Unvan, Ünlem, Sayı Grupları

7. Kısaltma Grupları
a. İsnat Grubu
b. Yükleme Grubu
c. Yaklaşma Grubu
d. Bulunma Grubu
e. Uzaklaşma Grubu
f. Vasıta Grubu

8. Birleşik İsim

Ayrıca bakınız -> Kelime (Sözcük) Grupları