Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Kazanımları

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Kazanımları/Konuları ve Açıklamaları

2017 Öğretim (müfredat) Programı’na göre Lise 9. 10. 11. ve 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi kazanımları “Okuma”, “Yazma” ve “Sözlü İletişim” olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. “Okuma” bölümündeki kazanımlar, “Şiir”, “Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler”, “Tiyatro” ve “Bilgilendirici (Öğretici) Metinler” şeklinde sınıflandırılmıştır. Sözlü iletişim kazanımları ise “Konuşma” ve “Dinleme” şeklinde iki ana başlığa ayrılmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları, Kazanımları

Kazanım Sayısı ve Süre Tablosu

A) Okuma Kazanımları

  • Şiir
  • Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.)
  • Tiyatro
  • Bilgilendirici (Öğretici) Metinler

B) Yazma Kazanımları

C) Sözlü İletişim Kazanımları

  • Konuşma
  • Dinleme