Edebiyatta İstatistik Kuram

İstatistik Kuram

Modern çağın nesnel- akılcı yaklaşımı her alanda etkili olduğu gibi edebiyat araştırmalarında da etkili olmuştur.

• Bu metod edebiyat araştırmaları için kendi başına bir alan işgal etmez. Verileri, matematiksel değerleri açısından inceler. Aritmetik ortalama başta olmak üzere sayısal veri grubunun birbirlerine göre durumlarını çok çeşitli açılardan değerlendirir. Ortalamalarını alır, genel ve özel sayısal değerlerini hesaplar, grafikler çizer, yüzdelerini ve varyantlarını bulur ve bunlara benzer daha pek çok çalışma ile uğraşır.

istatistik_kurami_teorisi• Yıllarca fen bilimlerinin ortak bir metodu olan istatistik, artık edebiyatta da kullanılmaktadır. Edebi metinlerin dil ve üslup çalışmaları, istatistik oldukça faydalı sonuçlar vermektedir. Sanatkârların kavram dünyaları istatistik veriler yardımıyla ölçülebilir. Bir şiirdeki asonans ve aliterasyon çalışması, edebiyatta istatistik metodun en yaygın uygulamalarından biridir.

Edebi eser bir biçim üzerine bina edildiğinden kafiye, vezin, nazım şekli, nazım birimi gibi şiirin teknik özellikleri, istatistik ile sağlam bir biçimde ölçülebilir.

• Son yıllarda gazeteler ya da belirli yazarların bazı kelimeleri kullanım sıklığı üzerine yapılan çalışmalarda elde edilen istatistiksel verilerin yazarın ya da gazetenin ideolojik tutumu ile ilgili bilgiler sağladığı keşfedilmiştir, istatistik bu tür yapısal çalışmalarda vazgeçilmez bir yardımcı metod olarak ortaya çıkar.

Bibliyografik künye bilgileri, istatistiğin sıralama, gruplama gibi teknikleri sayesinde düzenlenebilir. Veriler içinde sayı, yüzde ve dağılım gibi değerler başta olmak üzere istatistik metodun edebî metin incelemesinde önemli bir yeri vardır.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu