12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuşma Sınavı Konuları

12. Sınıf TDE Konuşma Uygulama Sınavı

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuşma Uygulama Sınavı Konuları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuşma Sınavı Konuları

1.ÜNİTE: GİRİŞ

 1. Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki konusunda bir konuşma yapma.
 2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki konusunda bir konuşma yapma.
 3. Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler hakkında bir konuşma yapma.
 4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri hakkında bir konuşma yapma.
 5. Edebî eserler bir düşünce akımını veya felsefi anlayışı yansıtabilir mi? Aynı şekilde felsefe de edebiyattan yararlanabilir mi? Örneklerle görüşlerinizi ifade ediniz.
 6. Siyasi ve toplumsal değişim, teknoloji, çeviri, yazarların dil tercihleri gibi hususlar yazı dili ve konuşma dilini nasıl etkiler? Örneklerle görüşlerinizi ifade ediniz.
 7. Hayatımıza yeni girmiş teknolojik terimler üzerine bir sunum yapma.
 8. İmla (yazım) kuralları ile ilgili bir sunum yapma.
 9. Noktalama işaretleri ile ilgili bir sunum yapma.
 10. Kelimede (sözcükte) anlam ile ilgili bir sunum yapma.

2.ÜNİTE: HİKÂYE

 1. 1960 Sonrası Türk Hikâyesinin özellikleri, yazarları hakkında bir sunum yapma.
 2. Küçürek (minimal) hikâye özellikleri, örnekleri hakkında bir sunum yapma.
 3. Aşağıda belirtilen hikâyecilerimizden birinin hayatını, edebi kişiliği ve eserlerini tanıtan bir sunum hazırlama

a) Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Sanatçılar: Mithat Cemal Kuntay, Aka Gündüz, Kenan Hulusi Koray, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Emine Işınsu, Sevinç Çokum…

b) Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazan Sanatçılar: Sabahattin Ali, Sadri Ertem, Samim Kocagöz, Hasan İzzetin Dinamo, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Muzaffer İzgü, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Necati Cumalı, Fakir Baykurt, Faik Baysal, Dursun Akçam, Abbas Sayar, Cevdet Kudret, Talip Apaydın, Kemal Bilbaşar, Cahit Irgat, Reşat Enis, İlhan Tarus, Halikarnas Balıkçısı, Mahmut Makal, Bekir Yıldız, Erol Toy, Osman Şahin, Orhan Hançerlioğlu, Vedat Nedim Tör, Erdal Öz, Mehmet Seyda…

c) Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Sanatçılar: Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Memduk Şevket Esendal, Samiha Ayverdi, Mustafa Kutlu, Abdülhak Şinasi Hisar, Halikarnas Balıkçısı, Selim İleri…

d) Modernizmi Esas Alan Sanatçılar: Oğuz Atay, Latife Tekin, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Nazlı Eray, Sait Faik Abasıyanık, Adalet Ağaoğlu, Vüsat O. Bener, Bilge Karasu, Orhan Pamuk, Pınar Kür, Füruzan, İnci Aral, Adnan Özyalçıner, Orhan Duru, Leyla Erbil, Ayla Kutlu, Tomris Uyar, Nezihe Araz, Nezihe Meriç, Demir Özlü, Sevgi Soysal, İhsan Oktay Anar, Yekta Kopan, Rasim Özdenören, Mustafa Miyasoğlu gibi sanatçılar da yapıtlarında modernist ögelere ağırlık vermişlerdir.

3.ÜNİTE: ŞİİR

 1. Saf (öz) şiir anlayışının özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 2. Cumhuriyet Dönemi toplumcu-gerçekçi şiir anlayışının özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 3. Millî Edebiyat zevk ve anlayışına bağlı şiirin özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 4. Garip akımı şiir anlayışının özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 5. Garip dışında yeniliği sürdüren Şairler (Maviciler, Hisarcılar) hakkında sunum yapma.
 6. İkinci Yeni şiir anlayışının özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 7. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiir anlayışının özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 8. 1980 Sonrası Türk Şiiri, Özellikleri, Şairleri hakkında sunum yapma.
 9. Cumhuriyet sonrası halk şiiri, özellikleri, şairleri hakkında sunum yapma.
 10. Şiir ezberlemenin, okumanın başlıca yararları hakkında bir konuşma yapınız.
 11. Aşağıda belirtilen şairlerden birinin hayatını, edebi kişiliği ve eserlerini tanıtan bir sunum hazırlama.

a) Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler: Yedi Meşaleciler (Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok, Kenan Hulusi Koray).

Diğer Şairler: Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Behçet Necatigil, Asaf Halet Çelebi.

b) Garip akımı şairleri: Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu, Melih Cevdet Anday.

c) Garip dışında yeniliği sürdüren Şairler:

Maviciler: Attila ilhan, Ferit Edgü, Ahmet Oktay, Yılmaz Gruda, Demir Özlü, Demirtaş Ceyhun.

Hisarcılar: Mehmet Çınarlı, Munis Faik, Mustafa Necati Karaer, Bekir Sıtkı Erdoğan, Yavuz Bülent Bakiler …

Yenilikçi Bağımsız Şairler: Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Özdemir Asaf, Sabahattin Kudret Aksal, Cahit Külebi, Asaf Hâlet Çelebi, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Salah Birsel, Necati Cumalı.

d) İkinci Yeni şairleri: Cemal Süreya (1931-1990), İlhan Berk (1918-2008), Edip Cansever (1928-1986),Ece Ayhan (1931-2002), Turgut Uyar (1927-1985), Ülkü Tamer (1937-2018) …

e) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler: Ahmet Kutsi Tecer, Arif Nihat Asya, Kemalettin Kamu, Orhan Şaik Gökyay, Behçet Kemal Çağlar, Ömer Bedrettin Uşaklı, Zeki Ömer Defne, Şükûfe Nihal Başar, Necmetttin Halil Onan, Bekir Sıtkı Erdoğan, Hisarcılar…

f) Cumhuriyet Dönemi toplumcu-gerçekçi şairler: Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Ercüment Behzat Lav, Ataol Behramoğlu, Ceyhun Atuf Kansu, Ahmet Arif, Enver Gökçe, Şükran Kurdakul, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Mehmet Başaran, Can Yücel, Ahmet Oktay, Necati Cumalı, Özdemir İnce, Eray Canberk, Gülten Akın, Attila İlhan, Kemal Özer, Yaşar Miraç, Veysel Çolak …

g) Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şairler: Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Arif Ay, Mehmet Akif İnan, Hilmi Yavuz, İsmet Özel, Alaettin Özdenören, Nurullah Genç, Ebubekir Eroğlu, Abdülvahap Akbaş, Mustafa Özçelik, Mehmet Atilla Maraş, Cumali Ünaldı …

h) Cumhuriyet sonrası halk şairleri: Âşık Veysel, Âşık Mahzuni Şerif, Âşık Feymani, Âşık Daimi, Sefil Selimi, Ali İzzet Özkan, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Yaşar Reyhanî, Neşet Ertaş, Abdurrahim Karakoç, Davut Sulari …

4.ÜNİTE: ROMAN

 1. 1923- 1960 arası Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Roman özellikleri, yazarları hakkında bir sunum yapma.
 2. 1960- 1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Roman özellikleri, yazarları hakkında bir sunum yapma.
 3. 1980 sonrası Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında Roman özellikleri, yazarları hakkında bir sunum yapma.
 4. Dünya edebiyatında roman konusunda bir sunum yapma.
 5. Okunan bir roman hakkındaki görüşlerini sunma.
 6. Paragrafta anlam konusunda bir sunum yapma.

5.ÜNİTE: TİYATRO

 1. Cumhuriyet döneminde tiyatro hakkında bir sunum yapma.
 2. Cumhuriyet dönemi tiyatro yazarları hakkında bir sunum yapma. (Muhsin Ertuğrul, Necati Cumalı, Güngör Dilmen, Cevat Fehmi Başkut, Haldun Taner, Turgut Özakman, Refik Erduran, Orhan Asena, A.Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer, Başar Sabuncu, Cahit Atay …

6.ÜNİTE: DENEME

 1. Deneme yazı türü ve özellikleri hakkında bir sunum yapma.
 2. Cumhuriyet Döneminde deneme yazarları ve deneme türündeki eserleri hakkında bir sunum yapma.

7.ÜNİTE: SÖYLEV (NUTUK)

 1. Söylev (nutuk) ve özellikleri hakkında bir sunum yapma.
 2. Güncel bir konu ile ilgili bir söylev gerçekleştirme.

DİĞER KONUŞMA KONUSU ÖRNEKLERİ

 • “Bir kitap okudum, hayatım değişti.” diyen bir kişi sizce ne demek istiyordur? Gerçekten bir kitap okuyunca insanın hayatı değişir mi?
 • “Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
 • Günümüzde dostluk ve arkadaşlık kavramı ile ilgili olarak neler söyleyebilirsin?
 • Günümüzde dildeki yozlaşmanın ve bozulmanın sebepleri nelerdir?
 • İnsanlar kendilerine neden hedef koymalı? Bu hedefe ulaşmak için ne yapmalı?
 • Hoşgörülü olmanın birey hayatındaki önemi nedir? Neden hoşgörülü olmalıyız?
 • Edebiyat, hayatın aynası olmalı mıdır? Niçin? Görüşlerinizi açıklayınız.
 • Varoluşçuluk akımını açıklayınız. Bu akımla edebiyat arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
 • Felsefe ve edebiyat arasında nasıl bir ilişki vardır? Felsefe ve edebiyatın benzer ve farklı yönlerini açıklayınız.
 • Filozof ve edebiyatçı arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir? Belirtiniz.
 • Edebiyatın felsefeye katkısı nedir? Açıklayınız.
 • Edebiyatın konusu kısaca insandır, insan hayatıdır. Sizce edebi eserler insan hayatını olduğu gibi, tüm gerçekliğiyle anlatmalı mıdır?
 • Otobiyografik roman nedir? Bu tür romanlardan hareketle yazarın gerçek hayatı hakkında bilgi edinilebilir mi?
 • Edebiyat ve psikoloji arasında nasıl bir ilişki vardır? Edebi eserler yazılırken yazar neden psikolojiden yararlanır?
 • Etrafınızdaki iş yeri tabelalarında dikkatinizi çeken en önemli şey nedir? Tabelalarda kullanılan dil ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
 • Genel ağ, sosyal medya, televizyon Türkçenin kullanımını nasıl etkilemiştir?
 • Türkçenin dünyada geçerli bir dil olması için neler yapılabilir?
 • Yatılı bir okulda eğitim görmek kişinin yaşamını nasıl etkiler? Olumlu ve olumsuz yönlerini belirtin.
 • Erken yaşta sorumluluk almak ya da almak zorunda olmak kişiye neler kazandırır?
 • Nasıl bir dünya hayal ediyorsun?
 • Bir olay ya da durum karşısında beklentileriniz gerçekleşmediği zaman nasıl bir tavır alırsınız?
 • Sinemaya, televizyona uyarlanan pek çok edebi eser bulunmaktadır. Sizce sinemaya uyarlanan bir eser kitabı aynen yansıtır mı?
 • Aidiyet duygusu nedir? İnsan doğduğu yere mi aittir? Konar-göçerliğin insan psikolojisi üzerindeki etkileri nelerdir?
 • Sorumluluk nedir? Bireylere sorumluluk duygusu nasıl ve ne zaman verilmelidir?
 • Müzik ya da resmin insan yaşamına etkileri neler olabilir?
 • Ülkemizde müzik ya da resim ile ilgili eğitim almak isteyen öğrenciler güzel sanatlar lisesine gelmekte. Sizce bireylerde sanat eğitimi ne zaman başlamalı?
 • Farklı düşüncelere, özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı yaşanan anlaşmazlık durumlarına çatışma denir. Buna göre siz de çevrenizle ya da ailenizle hangi durumlarda çatışırsınız ve çözüme nasıl ulaşırsınız?
 • Sizce bir edebiyatçının felsefeci gibi hayatı sorgulama kaygısı var mıdır? Açıklayınız.
 • Anlatım tekniklerinden bilinç akışı ve monolog tekniğini tanıtan bir konuşma yapınız.
 • Edebiyat ve psikoloji arasındaki ilişkiyi anlatınız.
 • Psikoloji, edebiyat sanatı ve edebiyat bilimini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
 • Dünyada ana dili Türkçe olan insan sayısı hakkında araştırma yapınız. Yunus Emre Enstitülerini tanıtınız.
 • Genel ağ kullanımı Türkçenin kullanımını nasıl etkilemiştir, anlatınız.
 • Dünya üzerinde değişmeyen dil var mıdır? Sebepleriyle açıklayınız.
 • Dildeki değişim ve gelişimin ana nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
 • Türkçenin diğer dillerden etkilendiği dönemleri açıklayınız.
 • Divanı Lugatit Türk’ü tanıtınız. Türk edebiyatındaki önemini açıklayınız.
 • Muhakemetül Lugateyn’i tanıtınız. Türk edebiyatındaki önemini açıklayınız.
 • “Türkçenin makus talihi” nasıl yenilmiştir? Açıklayınız.
 • Cemil Meriç’in “Kamus, bir milletin hafızasıdır yani kendisidir.” İfadesini açıklayınız.
 • “Sözlük, özgürlüktür!” sloganını yorumlayınız.
 • Hayatımıza sonradan giren teknolojik terimlerle ilgili bir konuşma yapınız. iletilerde kullanılan işaret ve görsellerin iletişime etkisini açıklayınız.
 • Psikanaliz nedir? Bunun edebi eserlerle ilişkisini belirtiniz.
 • Cervantes’in “Don Kişot” adlı romanını ve romanda yer alan kahramanları tanıtınız.
 • Füruzan’ı, sanat anlayışını, eserlerini tanıtan bir konuşma yapınız.
 • Olay hikayelerini ve temsilcilerini tanıtan bir konuşma yapınız.
 • Durum hikayelerini ve temsilcilerini tanıtan bir konuşma yapınız.
 • Hikâye ve romandaki anlatım biçimleri/tekniklerini tanıtan bir konuşma yapınız.
 • İç çözümleme, geriye dönüş, leitmotif, montaj (ana motif) anlatım tekniklerini tanıtınız.
 • Özgürlük, Adalet, Eğitim, Aile, Saygı, Sevgi, Merhamet Gelecek, Gençlik, Hayat, Dostluk, Sabır, Başarı, Sorumluluk, Vatanseverlik, Yardımseverlik, Cömertlik, Cesaret, Hoşgörü, Alçakgönüllülük, Empati, Özgüven, Nezaket, Azim, Bağlılık, Çalışkanlık, Çevre bilinci, Ahlak, Güvenlik, Medya, İletişim, Bağımlılık, Teknoloji, Gelişim, Önyargı, Güvenilirlik, Huzur, Zaman, Sağlık, Barış…

İndir ⇒ TDE-Konusma-Sinavi_Olcegi.docx (1119 indirme)

Benzer Diğer Konular:

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu