Anonim Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri

Anonim Halk Edebiyatı Nazım ve Nesir Şekilleri/Türleri

1) Anonim Halk Edebiyatı Nazım (Şiir) Biçimleri

Bu ürünler, ölçülü (hece ölçüsü), kafiyeli şiirlerdir.

2) Anonim Halk Edebiyatı Düz yazı (Nesir) Ürünleri