Şiir ezberlemenin, okumanın başlıca yararları

Şiir Ezberlemenin, Okumanın Başlıca Yararları

Çocuğa Şiir ezberletip okutmanın başlıca yararları:

1) Anadil Sevgisi ve Eğitimi: Ezberlediği şiirlerle çocuk, önce anadilinin kullanılışını tanıyacak, sonra milli edebiyatın sanat eserleriyle karşı karşıya gelecektir. Ana diliyle yazılmış iyi örnekleri tanıyan çocuğun hafızası da kalan kelimeler, deneyimler, buluşlar… Milli dil bilinç ve geleneğinin gelişmesine yol açar.

2) Zevk ve Sanat Eğitimi: Küçük yaştan itibaren şiirle karşılaşmış olan çocukta, zamanla sanat eserlerine, değerli yazılara karşı ilgi belirecek, şiir okuma isteği uyanacak, okuduğu şiirler arasında beğendiklerini ezberlemek ve bir deftere yazmak alışkanlı belirecektir. Böylelikle de şairlerimizi tanımak mümkün olacak, çocuğun estetik duyguları ve edebi zevki gelişecek, iyi yazma becerikliliği, okuma isteği
artacaktır.

3) Hayal Gücü Eğitimi: Şiirden zevk alan bir çocuğun ve gencin hayal gücü genişleyecek, seziş ve duyuşları artacaktır.

4) Bellek Eğitimi: Belleğinde eğitimle, alıştırmalarla güçlendirdiği bir gerçektir. Belleği geliştirmek için, ölçülü bir sınır içinde kalmak üzere, dikkatli bir ezberlemeye de ihtiyaç vardır. Birçok hallerde dikkatle belleğin birleştiği olur. Kuru kuruya yapılmayan bir ezber, bellek ile beraber dikkati de geliştirir. Ezberleme ve ezberden okum aylnız nazım (şiir) için düşünülmelidir. Güzel düzyazı (nesir) parçalarının, özlü sözlerin, tasvirlerin.. ezberlenmesi ve ezberletilmesi de gerekir; fakat bunların uzun olmamasına özellikle dikkat edilmelidir.

5) Sosyal Eğitim: Bir topluluk veya bir kişi önünde ezberden bir şey okuyan çocuğun kendine güven duygusu gelişir, utangaçlıktan kurtulmaya başlar. Böylece, rahat konuşmaya alışarak sosyal kişiliği kuvvetlenmiş olur.

6) Millî, Ahlakî ve İnsanî Eğitim: Ezberlenecek konuların/temaların bir bölümü de millî, ahlakî ve insanî olmalıdır. Çocukta bu sosyal duyguların gelişmesinde ezber parçalarının büyük etkileri görülür. Şiir veya düzyazı, bir kişi tarafından söylenebileceği gibi sınıfta, bahçede, bir gezide topluca da tekrarlanabilir. Toplu ve ahenkli telaffuzu sağlayacak olan koro denemelerinden, disiplinsizliğe yol açacağı korkusuyla, çekinmemek gerekir.

Enver Naci Gökşen
——————————-
Çocuk ve Şair:

“Çocuk daha konuşmaya başlarken şiir cümlesinin yapısına uygun bir yol tutar, kafiyeli olan ve ses özelliği bakımından birbirine çok benzeyen kelimeleri kullanır. Esasında, dikkat edilirse, çocukların kelimelere başka bir hava, başka bir güzellik kattıkları görülür. Onlar yetişkinlerin klişe halinde kullandıkları sıfat takımlarına, mecazlara ve benzetmelere pek itibar etmezler. Kendi iç dünyalarını ve düşünme tarzlarını yansıtan şekilleri tercih ederler. Böylece, şairle çocuk anlatım serbestliğinde, yenilik ve tazelik ardında gitmekte birleşmiş olurlar.

Çocukları şiire yaklaştıran başka bir husus da ahenk unsurudur. Durağı, kafiyesi, iç ahengi ile çok kısa şekliyle şiir, her normal çocukta varolan ritim duygusunu besler, müzik ihtiyacını karşılar”

A. Ferhan Oğuzkan

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.