İç Konuşma Tekniği

İç Konuşma Tekniği: Anlatmaya bağlı edebi metinlerde kullanılan bir çeşit anlatım tekniğidir.

Yazar anlatmak istediği şeyleri kahramanın kendi ağzından, kafasından geçenler şeklinde okuyucuya verir. Kahraman kendi kendine konuşur gibidir, fakat düşünceleri düzenlidir.

Hâkim anlatıcının bakış açısıyla anlatılan metinlerde karşımıza çıkar.

Ayrıca bkz->