Surname Nedir?

Surname Nedir?

Surname Nedir?

Genel olarak düğün törenlerini anlatan edebî eserlere Surname denir.

Millî bir nazım türü olan surnamelerde evlilik, sünnet hatta doğum nedeniyle düzenlenen şenlik, ziyafet ve düğünler konu edilir.

  • Sûr-ı hümâyûn: Padişah ve ailesiyle ilgili surnamelere verilen ad.
  • Sûr-ı hitan: Sünnet vesilesiyle yazılan surnamelere verilen ad.
  • Sûr-ı arus: Evlilik vesilesiyle yazılan surnamelere verilen ad.
  • Sûr-ı viladet: Doğum vesilesiyle yazılan surnamelere verilen ad.
  • Sûriyye: Kaside biçiminde yazılan surnamelere verilen ad.

Surnameler 16. yüzyıldan itibaren edebî bir tür hâline gelmiştir.

Mesnevi Şeklinde Yazılan Surnameler:

Türün en güzel örnekleri mesnevi şeklinde müstakil eserler olarak yazılmıştır.

Türk edebiyatında bilinen ilk müstakil surname Gelibolulu Ali’nin XVI. yüzyılda Şehzade Mehmet’in düğününü anlattığı 2275 beyitlik Camiü’l Hubur Der Mecalisi’s Sürur adlı mesnevisidir.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu