Sıfatlarda Anlam Küçültme, Anlam Daralması

Sıfatlarda Anlam Küçültme, Sıfatlarda Anlam Daralması

Sıfatlarda Anlam Daraltma

Sıfatlarda Anlam Daraltma:

» Sıfatların anlamlarında, bazı eklerden yararlanarak kısma, daraltma, küçültme yapılabilir.

Bunun için “-Cİk, -ÇE, -cEk, -(İ)msİ, -(İ)mtırak” ekleri kullanılır:

 • geniş bir oda ⇒ daha az genişi ⇒ genişçe bir oda
 • uzun bir çocuk ⇒ daha az uzunu ⇒ uzunca bir çocuk
 • büyük ev ⇒ daha az büyüğü ⇒ büyükçe / büyücek bir ev
 • küçük çocuk ⇒ daha az küçüğü ⇒ küçükçe / bir çocuk
 • tatlı elma ⇒ daha az tatlısı ⇒ tatlımsı bir elma
 • ekşi erik ⇒ daha az ekşisi ⇒ ekşimsi / ekşimtırak erik

“-Cİk” eki küçüklük, azlık anlamı taşıyan sıfatlara getirilir ve aşırılık anlamı katar:

 • kısa kol ⇒ daha da kısası ⇒ kısacık kol
 • ince ip ⇒ daha da incesi ⇒ incecik ip
 • az ekmek ⇒ daha da azı ⇒ azıcık ekmek
 • minik yavru ⇒ daha da miniği ⇒ minicik yavru
 • küçük kız ⇒ daha da küçüğü ⇒ küçücük kız
 • ufak el ⇒ daha da ufağı ⇒ ufacık el
 • yumuşak eller ⇒ daha da yumuşağı ⇒ yumuşacık eller

Ayrıca bakınız ⇒ Sıfatlar, Türleri, Özellikler

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu