Etiket: Sıfatlarda Anlam Daralması

Nedir?

Sıfatlarda Anlam Küçültme, Anlam Daralması

Sıfatlarda Anlam Küçültme, Sıfatlarda Anlam Daralması Sıfatlarda Anlam Daraltma: » Sıfatların anlamlarında, bazı eklerden yararlanarak kısma, daraltma, küçültme yapılabilir. Bunun için “-Cİk, -ÇE, -cEk, -(İ)msİ, -(İ)mtırak” ekleri kullanılır: geniş bir …