Fecri Ati Edebiyatında Tiyatro

Fecri Âti Edebiyatında Tiyatro

1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte tiyatro canlılık kazanmış; birçok topluluk çeşitli oyunlar sergilemeye başlamıştır; ancak tiyatro türü önemli bir gelişme sağlayamamıştır.

Şehabettin Süleyman,
Tahsin Nahit ve
Müfit Ratip

gibi Fecriati sanatçıları teknik yönden zayıf, fakat konuşma diline yaklaşan eserler vermişlerdir.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu