Altay Dil Ailesinin Özellikleri

Türkçenin İçinde Yer Aldığı Altay Dil Ailesinin Özellikleri

• Altay dil ailesi yapı bakımından eklemeli dillerdendir.
• Sondan eklemeli bir yapısı vardır; sözcük türetme ve çekim, “son ekler”le yapılır.
Yapım ekleri ve çekim ekleri sözcük köklerini değiştirmez.
• Eklerdeki çeşitlilik dikkat çekicidir.
• Bazı ekler çekim eki olmalarına rağmen yapım eki olarak da kullanılır.
• Sözcüklerde, Arapça, Almanca vb. dillerde görülen erillik – dişillik; yani cinsiyet ayrımı yoktur. Sözgelimi Sami dillerinde varlıkların erkeğine ve dişisine ayrı ayrı isimler verilir. (Memur-memure, kâtip – kâtibe, müdür – müdire…)
• Bu diller sözcük yapısı ve söz dizimi bakımından aynıdır.
• Tamlamalarda tamlayan önce, tamlanan sonra gelir: köyün yolu, kapı kolu, dar geçit…
Sıfatlar isimlerden önce kullanılır ve sayı sıfatlarından sonra gelen isimler çoğul eki almaz: son durak, kara kutu, yedi gün, kırk yıl…
• Ses, yapı ve söz dizisi bakımından benzerlikler bulunur.
Ünlü (kalınlık – incelik; düzlük – yuvarlaklık) uyumu vardır.
Ünsüzler arasında da sertlik-yumuşaklık uyumu bulunur.
• Genellikle soru eki vardır.
• Ortak ekler vardır. Türkçe ile Moğolca arasında bu ortaklık daha belirgindir. Türkçede ve Macarcada durum ekleri, çoğul ve iyelik eklerinden sonra gelir.
• Türkçe dünya dilleri arasında yapı bakımından sondan eklemeli dil grubuna girer. Diğer Altay dilleri gibi eklemeli, yani sözcüklerin eklerle yapıldığı ve çekildiği, sondan eklemeli bir dildir.
• Türkçe köken bakımından diğer dillerle birlikte Ural – Altay dil ailesinin Altay kolunu oluşturur.

Köken Bakımından Dil Aileleri

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu