Türk edebiyatındaki maktel

  • Maktel Nedir? Maktel, mersiye türünün özel bir biçimidir. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Kerbela vakasında şehit edilen başta Hz. Hüseyin olmak üzere Kerbela şehitlerini konu edinen metinlerdir. Maktel türünün ilk örneği Arap edebiyatına aittir: Ebu Mihnet’in yazmış olduğu “Kitabu Makteli’l Hüseyin“. Fars edebiyatında maktel türünün en başarılı örneği…

Başa dön tuşu