Etiket: Divan Şiiri Nazım Türleri Çeşitleri

Nedir?

Divan Edebiyatında Nazım Türleri

Divan Edebiyatında Konusuna Göre Nazım (Şiir) Türleri, Özellikleri, Örnekleri Nazım türü, manzumenin konusuna ilişkin özelliği ifade eden bir kavramdır. Nazım biçimi ile Nazım türü birbirinden farklı kavramlardır: Nazım biçimi: …