Divan Şiiri Nazım Türleri Çeşitleri

  • Divan Edebiyatında Konusuna Göre Nazım (Şiir) Türleri, Özellikleri, Örnekleri Nazım türü, manzumenin konusuna ilişkin özelliği ifade eden bir kavramdır. Nazım biçimi ile Nazım türü birbirinden farklı kavramlardır: Nazım biçimi: Manzumenin şekilsel özellikleri (ölçü, kafiye, nazım birimi vb.) Nazım türü: Manzumenin konusu. Divan edebiyatında önemli nazım türleri şunlardır: Bahariyye, Bahariyyat, Nevruziyye…

Başa dön tuşu