Divan Edebiyatı Şiir Türleri

  • Divan Edebiyatı Nazım (Şiir) Şekilleri/Biçimleri ve Özellikleri Her edebiyatın kendi bünyesi ve özelliklerine uygun nazım şekilleri vardır. Türklerin islâmiyet’i kabul etmelerinden sonra Türk edebiyatı Arap ve Acem (Fars) edebiyatlarının etkileri altına girmiş, bu arada bu iki edebiyatın nazım şekilleri de benimsenerek kullanılmaya başlanmıştır. Bunlara yanında milli nazım şekilleri olan dörtlüklerin…

  • Divan Edebiyatında Konusuna Göre Nazım (Şiir) Türleri, Özellikleri, Örnekleri Nazım türü, manzumenin konusuna ilişkin özelliği ifade eden bir kavramdır. Nazım biçimi ile Nazım türü birbirinden farklı kavramlardır: Nazım biçimi: Manzumenin şekilsel özellikleri (ölçü, kafiye, nazım birimi vb.) Nazım türü: Manzumenin konusu. Divan edebiyatında önemli nazım türleri şunlardır: Bahariyye, Bahariyyat, Nevruziyye…

Başa dön tuşu