İç Ahenk, Dış Ahenk

Ahenk, İç Ahenk, Dış Ahenk Nedir?

Ahenk, hem edebiyatta hem de musikide kullanılan bir terimdir. Kelimelerin birbiriyle ses ve anlam bakımından etkileyici bir bütün oluşturmasına denir.

Ahenk, kelime olarak “uyum” anlamına gelmektedir. Şiirde ahenk; ustaca kullanılan ses akışı, söyleyiş, ritim, ölçü ve her türlü ses benzerliğiyle sağlanır.

Ahenk iki türlü âhenk vardır:

İç ahenk: Konunun işlenişinden ve kelimeler arasındaki ses uyuşmasından ileri gelen ahenktir.

Dış ahenk: Ölçü, redif ve uyak gibi şiirin dış unsurlarının oluşturduğu ahenktir.

Ayrıca bakınız-> Şiirde Ahenk Ögeleri