Mevlid hakkında bilgi

  • Mevlid Nedir?  Mevlid nazım türünün kelime anlamı “bir kişinin doğumu, doğduğu yer, zaman” şeklindedir. Hz. Muhammed’i doğumu ve doğumuyla meydana gelen hadiseler, hayatı, mucizeleri, ahlakı ve ölümü gibi çeşitli yönlerden anlatan eserdir. Mevlid türü eserlerin kaynağı Arap edebiyatındaki siyerlere dayanmaktadır. Mevlid türündeki ilk manzumelere Ahmedi’nin İskender-name adlı eserinde rastlanmaktadır. Türk…

Başa dön tuşu