Müzikte kullanılan makamların imlası

Müzikte kullanılan makamların imlası

Müzikte kullanılan makam adları bitişik yazılır:

Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimine makam denir.

  • acembuselik,
  • hisarbuselik,
  • muhayyerkürdi.

Klasik Türk müziği makamları

A
Acem (müzik)
Acemaşiran
Acembûselik
Acemkürdî
Araban (makam)
Arabankürdi
Arazbar
Arazbarbûselik

B

Bayati
Bayatiaraban
Bayatibûselik
Bûselik
Bûselikaşîran

Ç

Çargah

D

Dilkeşhâveran
Dilkeşide
Dügah

E
Evcara
Eviç

F
Fasıl
Ferahfeza
Ferahnak
Ferahnakaşiran

G
Gerdaniye (makam)
Gerdâniyebûselik

H
Hicaz (müzik)
Hicaz Hümâyun
Hicazbûselik
Hicazkâr
Hisar (makam)
Hisâr-Evc
Hisarbûselik
Hümâyun
Hüseynî
Hüseyniaşiran
Hüzzam

I
Irak (makam)
Isfahan (makam)

K
Kürdî
Kürdilihicazkâr

M
Mâhur
Mahurbûselik
Muhayyer
Muhayyerbûselik
Muhayyerkürdi

N
Neva
Nevabûselik
Nevakürdi
Neveser
Nihavend
Nikriz
Nişaburek
Nühüft

P
Pençgah

R
Rast (makam)

S
Sabâ (makam)
Segâh
Sultanihüzzam
Sultaniyegah
Suzidil
Suzidilara

Ş
Şedaraban
Şehnaz
Şehnâzbûselik
Şevkefza (makam)

T
Tahir (müzik)
Tâhirbûselik

U
Uşşak

Y
Yegâh
Yürük semaisi

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu