Konu Testi: Türk Halk Şiiri

Türk Halk Şiiri Konu Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl mutasavvıflarından biri değildir?
A) Bursalı İsmail Hakkı
B) Yozgatlı Hüznî
C) Erzurumlu İbrahim Hakkı
D) Kul Şükrü
E) Senâyî

2. 1703 yılında Erzurum’da dünyaya gelen mutasavvıfın Divan’ı ve Marifetnâme adlı eseri vardır. Niyazî-i Mısrî’nin tesirinde şiir ve nesir türünde eserler veren bu mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bursalı İsmail Hakkı
B) Mahvî
C) Erzurumlu İbrahim Hakkı
D) Türâbî
E) Edib Harâbî

3. Aşağıdakilerden hangisi Bursalı İsmail Hakkı’nın eserlerinden biri değildir?
A) İlahinâme
B) Tefsir-i Rûhu’l-Beyân
C) Rûhu’l-Mesnevî
D) Kitâbü’l-Necat
E) Divan

4. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl mutasavvıflarından biri değildir?
A) Seyrânî
B) Türâbî
C) Salih Baba
D) Derûnî
E) Bitlisli Müştak Baba

5. 19. yüzyıl Bektaşî şairlerinden olan bu mutasavvıf, şiirlerini hece ve aruzla yazmıştır. Mürettep bir divanı bulunan şairin hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri, sade ve samimi iken aruzlu şiirlerinde Fuzuli’nin etkisi vardır. Bazı şiirlerinde Hurufiliğe de temayül eden bu şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Salih Baba
B) Bitlisli Müştak Baba
C) Kıbrıslı Âşık Kenzî
D) Seyrânî
E) Türâbî

6. Bitlis’te dünyaya gelen şair, Bağdat Trabzon ve İstanbul’da bulunmuştur. Kadiri tarikatına mensup olmakla birlikte Hacı Bayram Veli hayranıdır. 1832 yılında Muş’ta vefat eden bu mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bitlisli Müştak Baba
B) Yozgatlı Hüznî
C) Sıtkı
D) Erzurumlu İbrahim Hakkı
E) Mahvî

7. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl mutasavvıflarından biri değildir?
A) Edib Harâbî
B) Senâyî
C) Yozgatlı Hüznî
D) Derûnî
E) Sıtkı

8. 20. yüzyıl şairlerinden olan mutasavvıf, aruz ve heceyle yazdığı şiirlerinde hicve önemli bir yer ayırmıştır. Kendisinin kaleme aldığı Divan’ı, Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Bu şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Derûnî
B) Yozgatlı Hüznî
C) Edib Harâbî
D) Mehmet Nuri
E) Konyalı Mehmet Yakıcı

9. “İrşadü’l-Gâfilîn”, “Hz. Yusuf”, “Abdülkadir Geylanî”, “Din Yıldızı” gibi eserleri olan 20. yüzyıl mutasavvıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Nuri
B) Yozgatlı Hüznî
C) Derûnî
D) Konyalı Mehmet Yakıcı
E) Âşık Molla Rahim

10. Şiirlerini koşma tarzında yedi, sekiz ve on birli hece ölçüsüyle söyleyen şair, Kadiri tarikatına mensup olarak bilinir. Şiirlerinde Kadiri tarikatına intisap edişini, tarikatının ve şeyhinin üstün özelliklerini anlatmıştır. Bazı ilahileri bestelenerek tarikat ortamlarında söylenen bu mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konyalı Mehmet Yakıcı
B) Derûnî
C) Mihrâbî
D) Sıtkı
E) Âşık Molla Rahim

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu