Türk Halk Şiiri Test çöz

  • Türk Halk Şiiri Konu Testi 1. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl mutasavvıflarından biri değildir? A) Bursalı İsmail Hakkı B) Yozgatlı Hüznî C) Erzurumlu İbrahim Hakkı D) Kul Şükrü E) Senâyî 2. 1703 yılında Erzurum’da dünyaya gelen mutasavvıfın Divan’ı ve Marifetnâme adlı eseri vardır. Niyazî-i Mısrî’nin tesirinde şiir ve nesir türünde eserler…

Başa dön tuşu