Telaffuz (Söyleyiş) Konu Testi

Telaffuz (Söyleyiş) Konu Testi

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

  • Şiiri okurken sesin yükselip alçalmasına …………….denir.
  • Şiiri okurken arada nefes alıp verdiğimiz yere …………….denir.

2. Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.

  • “Osman Bey esir yüzbaşının getirdiği haberi, Şeyh Edebali’yle Akçakoca’ya kısaca anlatmış.” cümlesinde vurgu “kısaca” sözcüğü üzerindedir. Doğru ( ) Yanlış ( )
  • “Anadolu’da hangi büyücek kasabaya ayak atsanız bu tuluat tiyatrolarından birine rastgelirsiniz.” cümlesinde vurgu “büyücek kasabaya” ifadesi üzerindedir. Doğru ( ) Yanlış ( )
  • “Kimse bacanın kurumunu görmez.” cümlesinde vurgu “kimse” sözcüğü üzerindedir. Doğru ( ) Yanlış ( )

3. Bir limonlukta hapsedildiği için, uzaklarda kalan diğer hemcinsleri gibi, öğle güneşlerinde sıcak
(I)
toprağa gölge salamayan, yağmurlarda ıslanamayan, fırtınalarda sarsılmayan, semayı, yıldızları, ayı
(II)                            (III)                                                                                  (IV)
görmeye görmeye unutan şu ağaç, bulunduğu köşede acaba mesut muydu?
(V)
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerden hangisi yazıldığı gibi telaffuz edilir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1. Altınlı başında papatya niçin? Sarı saçlarına pembe gül takın! Git bahar, gönlümde ibadet için
Diz çöken kızları ürkütme sakın!
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünlü düşmesi
D) Ünlü türemesi
E) Ünsüz türemesi

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yapılabilir?
A) Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.
B) Taşıma su ile değirmen dönmez
C) Öfke ile kalkan zararla oturur.
D) Doğru bilinmeyince, eğri bilinmez.
E) Akacak kan damarda durmaz.

3. “Bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlü düz ise ondan sonra gelen ünlüler de düz olur.” Aşağıdaki kelimelerden hangileri tümüyle bu kurala örnektir?
A) açık-solgun-tuzak
B) silgi-sorguç-kulak
C) bahçe-gülen-küskün
D) yazıcılar-yaşlanmak-yıkanmış
E) sorgucu-paket-sürgülü

4. Aşağıdaki altı çizili kelimerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Çocukça bir tavır sergiledi.
B) Yaşca çok büyüktü.
C) Yavaşça gözlerini kaldırdı.
D) Açıkça gördüm her şeyi.
E) Ormanlarda serbestçe koştu.

5. “Sonu düz geniş ünlüyle biten fiillere -yor eki getirildiğinde sözü edilen fiilin sonundaki ünlü daralır.” Aşağıdaki kelimelerin hangisi bu kurala uymaz?
A) inceliyor
B) kokluyor
C) temizliyor
D) kaynıyor
E) gülüyor

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu