Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler Konu Testi

Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler Konu Testi Ölçme ve Değerlendirme Soruları

1. Çok anlamlı ve eş sesli kelimeler arasındaki farkı açıklayınız.
2. Eş sesli kelimeler aynı kökten mi gelmektedir?
3. Eş anlamlı kelimelerin bazılarının başka dillerden girmiş olması neyi gösterir?
4. Bütün eş anlamlı kelimelerin birbirinin yerine kullanılıp kullanılamayacağını örneklendirerek açıkl ayınız.
5. Eş anlamlı, eş sesli, çok anlamlı, zıt anlamlı kelimeler ifadeye ne kazandırır?

6. Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.
•………………kelimelere eş sesli kelime denir.
•…………çok anlamlılık oluşur.

7. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( ) Çok anlamlılıkla eş anlamlılık aynı anlamdadır.
( ) Eş sesli kelimeler birbirinin mecazı değildir.
( ) “-ma” eki fii llere gel irse zıt anl amlı kel ime türetir.
( ) Eş anlamlı kelimelerin çoğu yabancı dillerden alınmıştır.

8. İçinde “ayak” ke l imesi geçen aşağıdaki cümlelerin hangisinde çok anlamlılık söz konusudur?
A) Yarış atının ayağı aksıyor.           B) Ayakkabılarım ayağımı sıktı.
C) Masanın ayağı kırıldı.                     D) Ali’nin ayağı taşa takıldı.
E) Yürümekten ayaklarım su topladı.

9. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi zıt anlamlı değildir?
A) Güçlü-Güçsüz      B) Acı-Tatlı        C) Aşağı-Yukarı     D) Ak-Kara    E) Gece-Gündüz

10. Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
A) Kara B) Muallim C) Arzu D) Dil E) Er ken

11. Aşağıdaki ikililerden hangisi her cümlede birbirinin yerine kullanılabilir?
A) Eş-Dost
B) Çekinmek-Kaçınmak
C) Küsmek-Darılmak
D) Deprem-Zelzele
E) Beklemek-Durmak

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu