İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Konu Testleri

Belge içeriğinde aşağıdaki konularla ilgili sorular, çözümleri ve konu ile bilgiler yer almaktadır.

  • İslamiyet Öncesi Edebiyat
  • Sözlü Edebiyat (sav-sagu-destan-koşuk) (5.yy-8.yy.),
  • Yazılı Edebiyat (Göktürk Yazıtları-Uygur Metinleri) (8.yy-10.yy.)
  • Geçiş Dönemi Edebiyatı (11.yy.-12.yy.)

İndir->İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testleri (Toplam 7 test 100 soru)

İndir-> İslamiyet Öncesi Türk Edebiyat