Cümlede Anlam Konu Testi-4

Cümlede Anlam Konu Testi-4

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “beğenme” ve “öneri” söz konusudur?

A) Gerçek olaylara yer verirseniz romanlarınız daha da değer kazanır.
B) Genç yaşına rağmen yazdığı ilk hikaye ile beğeni toplamıştı.
C) Resimlerinizde sıcak renklere de gereken önemi vermelisiniz.
D) Yazar, eseri hakkındaki değerlendirmeyi okuyucuya bırakmalıdır.
E) Yazıda konudan çok, anlatım şekline önem verilmiş.

2. Aşağıdakilerden hangisinde bir “endişe” söz konusudur?

A) Sen de bizimle birlikte gelecek miydin?
B) Acaba bu yıl sınavı kazanabilecek miyim?
C) Bana yardım etmezseniz bu işi bitiremem.
D) Yıllarca yaşadığı bu şehri terk etmek çok zordu.
E) Sizin anlattıklarınızı yanlış anlamış olabilir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dokunma duyusuyla ilgili bir kavram, işitme ile ilgili bir kavram yerine kullanılmıştır?

A) Çevresinde iyiliksever, sevecen, tatlı dilli biri olarak tanınırdı.
B) Akşamları, tüm mahalleyi keskin bir kömür kokusu kaplardı.
C) Yumuşak sesiyle, kendini dinleyen herkesi büyülemişti.
D) Karşımızdaki çocuk, donuk gözlerle bizi süzüyordu.
E) Hayalini süsleyen pembe düşler bir bir kayboldu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci cümle birincinin açıklayıcısıdır?

A) Çocuklarla ilgileniyor, onlara yeni oyunlar öğretiyordu.
B) Çok iyi hazırlanmış ki sınavı kazandı.
C) Hüseyin dün gelmiş, hatta sizi görmek istemiş.
D) Dilenciye yedirdi içirdi, üstelik para da verdi.
E) Sevgiyi şiirlerimden eksik etmedim; çünkü ben sevgisiz bir dünya düşünemiyorum.

5. (I) Çoban, öğle sıcağında koyunlarını dere kenarındaki iri bir palamut ağacının gölgesine getirdi. (II) Bir yere gitmesinle diye ağılın kapısını iyice kapattı. (III) Kendisi de ağılın yanındaki söğütlerden birinin gölgesine uzandı. (IV) Hava çok sıcak olduğundan uzandığı yerde bir tülü uyuyamıyordu. (V) O uyumaya çalışırken sıcak göklerde leylekler arada bir kuru derenin çakıllarına konup havalanıyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde eylem gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve IV.    D) II. ve V.    E) III. ve IV.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “öneri” söz konusudur?
A) Önce fen sorularını çözün, sonra matematiğe geçin.
B) Akşamki filmi beğenmemeniz için bir sebep yok.
C) Bu kitapları Orhan da okumak istiyor.
D) Erken şöhret olup da unutuluveren nice şair vardır.
E) Bir şairin diğer şairlere olan üstünlüğünü hiç tartışmam.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazarın olumsuz yönü de belirtilmiştir?

A) Yazar, hikayelerinin konularını gerçek hayattan almıştır.
B) Öykücü, dili bir kuyumcu titizliğiyle kullanıyor.
C) Yazar hem toplumun sorunlarını inceliyor, hem de konuya yeni yaklaşımlar getiriyor.
D) Yazar, hem gerçekçiliği savunuyor, hem de olayları fazla abartıyor.
E) Yazar, sözcükleri yerli yerinde kullanıyor, gereksiz benzetmelerden de kaçınıyor.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişinin iç dünyasına özgü niteliklere yer verilmiştir?
A) Uzun süre hareketlerine bir anlam verememiştim.
B) Her zaman güler yüzlüdür o, ama nedense bugün somurtuyor.
C) Bize, çaresiz olduğunu, elinden bir şey gelmediğini söyledi.
D) Duygulu bir çocuktu; çekingen davranır, birini üzmekten korkardı.
E) Anılarını yazabilmek için emekli olmayı bekliyordu.

9. (I) Realizmin temsilcileri; gerek akıl, gerekse hayal yoluyla eşyanın ve doğanın gerçeğine ulaşmanın mümkün olmayacağına inanmaktadır. (II) Onlara göre aklın bulunduğu ölçüler nesnel değil, hayal ise zaten doğası bakımından gerçeğin karşıtıdır. (III) O halde, insan kalbine ve toplum psikolojisine bu kurallardan gitmek doğru olmaz. (IV) Çünkü bu yöntemlerin sonuçları yanıltıcı olabilir. (V) Bu nedenle realistler sanatta bilimsel metodu kullanmak gibi isabetli bir yol izlemişlerdir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi realistlerin ortaya koyduğu bir görüş değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir “özlem” dile getirilmiştir?

A) Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir
Solarken albümlerde çocuklar ve askerler

B) Bir gün zaman kayar ellerinden tutamazsın
Sel gibi akan yaşlarını kurutamazsın

C) Ey çiçeği hiç solmayan nar ağacım biraz eğil
Yalnızlık öyle demirbaş, mutluluk öyle kaçak ki

D) Nerde o denizim benim, lekesiz gökyüzüm
Hani o içtikçe susuzluğumu artıran çeşme

E) Ben yıllara terk ettim ümit yüklü baharı
Artık ne gülüm var, ne baharım

11. (I) Hüseyin Rahmi’nin romanlarında iyi ile kötü, zenginle fakir, kurnazla saf sürekli bir çatışma halindedir. (II) Tipler arasındaki süregelen bu zıtlaşma, romanlarda geçen olayları daha ilginç hale getirmek için kullanılmıştır. ( III) Böylelikle yazar, insanoğlunun zayıf yönlerini, toplumda oynanan oyunları ve bu oyunların arkasındaki gizli gerçekleri büyük bir ustalıkla göstermiş; bunun yanında güldürürken ağlatmanın da yolunu bulmuştur. (IV) Eserlerinde tipler başarıyla yansıtılmış olmakla beraber konuşmalar ve tasvirlerle de eserlere ortaoyunu havası kazandırılmıştır. (V) Ayrıca yazar eskiden kalma alışkanlıkla ara sıra romanın akışını durdurur ve kendi düşüncelerini aktarır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak bir “beğeni” dile getirilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “böbürlenme, kendini beğenme” anlamı vardır?
A) Her yıl olduğu gibi bu yıl da kar ettik.
B) Yanımıza gelsin de bir konuşalım.
C) Bir daha geç gelirsen yüzüne bakmam.
D) İnsan buralara kadar gelir de bize uğramaz mı?
E) Senin gibi oyuncularla çok karşılaştık biz.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık” anlamı yoktur?
A) Belki akşama dönemem.
B) Bu kitabı öğrenciler de okumuştur.
C) Bugün yağmur yağacak gibi.
D) Kolay bir proje, bir öğrenci bile çizebilir bunu.
E) Hala gelmediğine göre son treni de kaçırmış olmalı.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yetinmeme” anlamı vardır?

A) İnsan, elinde olanlarla yetinmesini bilmelidir.
B) Burada yeteri kadar zaman kaybettik.
C) Bu yemeğin bunca kalabalığa yetmeyeceğiniz herkes bilebilirdi.
D) Anlatacaklarınızın hepsi bu kadar mı, daha neler gördünüz?
E) Konuşmadan sıkılınca salonu terk ettim.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öneri ve uyarı” anlamı vardır?
A) Bir yere gitme, bana yaptıklarının hesabını vereceksin!
B) Sen bile beni bu konuda yalnız bıraktın.
C) Fazla devamsızlık yapmamalısın, yoksa sınıfta kalırsın.
D) Onu görmek istiyorsan bir süre daha bekleyeceksin.
E) Onunla tekrar görüşmek için ne yapması gerektiğini bilmiyordu.

16. Sanatçının her dönemde sevilmesi, kendini tekrar etmemesine bağlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Sanat büyük sanatçıları taklitle başlar, yeniliklerle devam eder
B) Başkalarına benzeme korkusu sanatçının işini zorlaştırır.
C) Kendini yenileyebilen sanatçılar zamana dayanabilir, kalıcı olurlar.
D) Sanatta önemli olan taklit değil, özgünlüğe ulaşabilmektir.
E) Toplumun değerlerine ters düşmeyen sanatçılar her dönemde beğenilmiştir.

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu