10.Sınıf Seçmeli Osmanlı Türkçesi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

2013-2014 10.Sınıflar Seçmeli Osmanlı Türkçesi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

S:1 Osmanlı Türkçesi hangi alanlarda kullanılmıştır? Başlıklar halinde yazınız. (10PUAN)

S:2. Aşağıda verilen cümlelerde yer alan bilgiler doğru ise cümle başında verilen boşluğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.. (10PUAN)

(     ) Arap alfabesini ilk kullanan Türk devleti Büyük Selçuklulardır.

(     ). Osmanlı Türkçesinde kullanılan “j” harfi Türkçe kökenli bir harftir.

(     ). Osmanlı Türkçesinde kullanılan her harf, Türkiye Türkçesindeki tek bir sese karşılık gelir.

(     )Osmanlı Türkçesi Alfabesinde 28 harf vardır.

(     )Osmanlı Türkçesi Alfabesindeki bütün harfler tek bir sese karşılık gelir.

S:3.Aşağıda verilen Latin harflerin Osmanlı Türkçesindeki karşılıklarını altlarına yazınız. (10PUAN)

Ş Ğ L K Ç C İ O H B

S:4. Osmanlı Türkçesinde kendisinde sonra gelen harflerle “birleşmeyen harfler” diye adlandırılanlar hangileridir? Kutulara yazınız. (10PUAN)

 

S:5.Osmanlı Türkçesinde kullanılan harflerin özelliklerinden üçünü yazınız. (10PUAN)

S:6. Osmanlı Türkçesi, üniversitelerin hangi bölümlerinde kullanılmaktadır? Kullanılma nedenlerini iki tanesini yazınız. (10PUAN)

S:7.Aşağıda Osmanlı Türkçesindeki karşılıkları verilen harflerin Latin Alfabesinde kullanılan (bugünkü) karşılıklarını yazınız. (10PUAN)

ح خ ر ف ق ڭ غ ز ض پ

S:8.Osmanlı Türkçesi hangi yüzyılda (bizde) kullanılmaya başlanmıştır? (10PUAN)

S:9.Osmanlı Türkçesinde ünlü harflerin yerine kullanılan harfleri ve hangi ünlüleri karşıladıklarını kutulara yazınız. (10PUAN)

Osmanlı Türkçesindeki Karşılığı
Şu andaki Karşıladığı ünlüler

S:10. Osmanlı Türkçesi öğrenmeliyim, çünkü… (10PUAN)

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu