Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı Konu Testi

Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı Konu Testi Ölçme Ve Değerlendirme Soruları

1. Kelimelerin ilk anlanılarının yanı sıra bazen de mecaz anlanıları ile kullanılmalarının sebepleri nelerdir?
2. Terimlerin özelliklerini defterinize yazınız.
3. Yan anlam ne demektir?
4. Kelimelerin metin içerisindeki bağlamının ifadedeki önemini açıklayınız.
5. Kavramlar hangi tür metinlerde kullanılmaktadır?
6. Soyut ve somut kelimelerin ayırıcı özellikleri nelerdir?

7. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
• Kelimelerin cümle içerisinde ilk anlamıyla alakalı olarak kazandığı anlama…………..anlam denir.
• Kelimelerin ilk anlamı, kelimelerin……….anlamı demektir.
• Bir bilim, sanat, spor ve meslek dalında özel anlama sahip kelimelere………denir.
• Terimler…………..metinlerin hareket noktasıdır.

8. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( ) Kelimenin sözlük anlamı değil, metindeki anlamı önemlidir.
( ) Terimler, terimin kullanıldığı alanın uzmanlarının anlaşması ile belirlenir.
( ) Terimler her metinde farklı anlamda kullanılabilir.
( ) Yan anlam, ilk anlamla bir şekilde ilişkilidir.
( ) Mecazlar, kelimenin ilk an lamıdır.

9. Aşağıdakilerden hangisi terimdir?
A) Yalnızlık    B) Araba    C) Masa    D) Meridyen   E) Eşya

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelime yan anlamıyla kullanılmıştır?
A) Evdeki saat bozuldu.            B) İnatçı adam uzaklaştı.
C) Sevimli kedi oynadı.             D) Mağaranın ağzını kapatmışlar. E) Annesiyle yemeğe gitti.

11. “Ali sobayı yaktı.” cümlesinde “sobayı yakmak” hangi anlamda kullanılmıştır?
A) İlk anlam        B) Terim anlamı      C) Çok anlamlılık       D) Eş anlamlılık    E) Mecaz anlam

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu