Cümlede Anlam Konu Testi-7

Cümlede Anlam Konu Testi-7

1. Bakıyorum da bugünkü şairlerimizin çoğu hep eskilerin, başkalarının gösterdikleri yoldan gidiyorlar, eskiden kalma duyguları, düşünceleri söylüyorlar. Bir kısmının yeni gözükmelerine bakmayın. Bir şairin kendi oluşturmadığı, başkasından öğrendiği her şey eskidir.

Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi, şairlerimizde hangi özelliğin bulunmayışından yakınmaktadır?

A) Açıklık B) Özgünlük C) Yoğunluk D) Nesnellik E) Kalıcılık

2. (I) Yazarın öyküleri için genel anlamda birşeyler söylemek güç; çünkü bazı belirgin benzerliklerine rağmen öykülerin çoğu farklı çizgideler. (II) İlk bakışta göze çarpan; – bütün öykülerde rastlanmasa da – yazarın söz dizimindeki farklılık. (III) Birkaç cümle sonra alıştığınız bu sözdizimi; anlatımı daraltmak bir tarafa eserin daha rahat anlaşılmasını sağlıyor. (IV) ifadedeki bu kolaylığın bir nedeni de yazarın yeni ve vurgulu imgeler kullanma kaygısı gütmemesi. (V) Ama bu bütün öykülerin kolay anlaşıldığı anlamına gelmez, olaya hakim değilseniz, birçoğu anlamsız kelime dizilerinden başka bir şey ifade etmiyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde eleştirinin olumlu veya olumsuz olduğu açıkça belli değildir?
A) I. ve IV. B) II. ve II. C) III. ve V D) I. ve II. E) I. ve III.

3. (I) Edebiyat öğretmenliğinden ayrıldıktan sonra ders kitapları yazmaya başladım. (II) O dönemde yazdığım kitaplar genç okur kitlesince çok tutuldu. (III) Aşağı yukarı aynı dönemde ilk romanım yayımlandı. (IV) Ders kitapları yazarken sanatsal çalışmalara fazla vakit ayıramadığımdan daha sonra ders kitapları yazmayı bıraktım. (V) Bugün geçmişe dönüp baktığımda yaptıklarımdan çok da pişman olmadığımı itiraf etmeliyim.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde eylem gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. (I) Aydın dediğin, kuşkudan korkmayan kişi olmalı. (II) Kuşkuyla aydınlanır çünkü kafa. (III) Kuşku, karanlığı, bulanıklığı, belirsizliği dağıtan bir ışıldak. (IV) Düşünmek ise, kuşkudan kuşkuya atılmaktır. (V) Kuşkulanmayan ve kendi düşünmeyen aydın olamaz.

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi tanım cümlesidir?
A) I. ve V. B) II. ve III. C) I. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV.

5. (I) Edebiyat öğretimi, sınıf geçme kaygıları ve korkuları üzerine değil, sevgi temeli üzerine kurulmalıdır. (II) Yazık ki bugün için okullarımızda bunu başaramadığımızı söyleyeceğim. (III) Bunu yapabilmek için metinden yola çıkarak, şiir tekniğini öğretmek de yarı yarıya kolaylaşır. (V) Yıllardır bunun üzerinde çalışıyoruz gel gör ki bu konuda bir türlü olumlu adım atamadık.
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve V. D) III. ve V. E) IV. ve V.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” söz konusudur?
A) Kalabalık ortamlarda bulunmaktan hoşlanmıyormuş.
B) Sen gideli aylar geçti de bir mektup bile yazmadın.
C) Yanına gidersek birşeyler ikram etmeden bizi bırakmaz.
D) Bir işe girişti mi bütün ilgisini o iş üzerinde toplar.
E) Hava karardıktan sonra bir saat bile olsa dışarıda kalmaz.

7. (I) Yazar, bu kitapta toplumsal içerikli halk şiirlerine yer vermiş. (II) Karacaoğlan’dan günümüze kadar uzanan halk şairlerinin şiirlerinden örnekler var kitapta. (III) Yazar böyle bir yöntem izlemekle halk şiirinin tarihsel gelişiminde toplumsal içeriğin yerini vurgulamayı amaçladığını söylüyor. (IV) Bu kitapla yazarın amacına ulaştığı ve temelde başarılı bir çalışma yaptığı görülüyor.(V) Kitabın arka kapağında yer alan değerlendirmelerin hepsinde kitap hakkında olumlu görüşler yer alıyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde söyleyenin kendi düşüncesine yer verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. O, hikaye yazmak için yaşayan bir adamdı.
Sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Niçin yaşadığını bilmeyen
B) Günlerini yazı yazmakla geçiren
C) En iyi hikayeyi yazmaya çalışan
D) Yaşamını, sanki öykü yazmaya adamış olan
E) Hikaye dışındaki türleri pek sevmeyen

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir istek söz konusu değildir?
A) Ne olur bu geziye biz de katılalım.
B) Şimdi bu soğuk havada bir çorba olsa da içsek.
C) Bunları ona söylersen onu kızdıracaksın ama.
D) Bundan sonra okuldan çıkar çıkmaz benim yanıma
geleceksin.
E) Yıl sonunda biz de bir eğlence düzenlesek.

10. Kimi yazılar doğrudan bilgilendirmeye yönelik değildir. Bu tür yazılarda yazar duyguları gizleme yoluna gitmez.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçada belirtilen anlatım özelliğini taşımaktadır?
A) Ülkemizde yıllık pamuk üretiminin dörtte biri bu ilde yapılır.
B) Kentin en eski tarihi eseri olan surlar restore ediliyor.
C) Dağların denize bakan yamaçları insanı büyüleyen bir yeşile bürünmüş.
D) Yetkililer özellikle yazları piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiğini söylüyor.
E) Kentin girişinde bulunan su kemerleri Romalılar
dönemine aittir.

11. Nerdesin çocukluğum?
Küçüklüğüm nerdesin?
Bir metrede bin metre koşan tahta atım
Bir metrede bir dünya kuran saltanatım
Nerdesiniz?

Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karamsarlık B) Ümit C) Özlem D) Yakınma E) Kendinden kaçış

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme, takdir etme” söz konusudur?
A) Şiir dediğin böyle okunmalı.
B) Arkadaş dediğin biraz vefalı olur.
C) Başkasının ne dediğine bakmaz o.
D) Senin uzak dediğin yer kentin ortası sayılır.
E) Dost dediğin, insana zor günlerde destek olmalı.

13. Aşağıdakilerin hangisi bir “varsayım” ifade etmektedir?
A) Erken saatlerde gittin mi onu evde bulabilirsin.
B) Bizim görüşlerimizi belki o da kabul eder.
C) Bir an hava koşullarının çok kötü olduğunu düşünelim.
D) Toplantıya katılmadığına göre çok önemli bir işi çıkmıştır.
E) Ben sizlere hafta sonları da yardım ederim yeter ki siz isteyin.

14. Bence kıymetsiz olan bu kitabın, bugün üçüncü baskısını yapacak kadar halktan ilgi görmesi; herhalde farkında olmadan okuyucuya, sonradan yazacağım eserlerin iyiliğine ait verilmiş bir söze bağlanabilir. Belki okuyucular o kitaptaki olgunlaştıramadığım bazı fikirlerin çekirdeklerini görüp iltifat etmişlerdir.
Yazdığı eser hakkında böyle konuşan bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Alçakgönüllü
B) Eleştirilmekten hoşlanmayan
C) Eksikliklerini görebilen
D) Eserinin başarısıyla gururlanmayan
E) Açık yürekli

15. Olayların anlatımında özentiden, süsleme tutkusundan kısaca edebiyat yapmaktan hep uzak durdum. diyen birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Yapıtlarında duygusal konulara yer vermediği
B) Yalın ve içten bir üslubunun olduğu
C) Olaylar arasında bağlantı kurmaktan kaçındığı
D) Uzun ve devrik cümlelere yer vermediği
E) Anlatımının öznel bir nitelik taşıdığı

16. (I) Uzun bir aradan sonra doğduğum kasabaya gitmeye karar verdim. (II) Etrafı daha iyi görebilmek için yolculuğumu gündüz yaptım. (III) Yemyeşil ormanlarla kaplı dağ yamaçlarında bir yılan gibi kıvrılan yolda gözüm gönlüm açılmıştı. (IV) Keşke bu yolculuğu daha önce yapsaydım diye hayıflandım kendi kendime (V) Meğer o kalabalık, o trafik olmadığı zaman dünya ne kadar da güzelmiş.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde “sonradan farkına varma” söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.