Cümlede Anlam Konu Testi-2

Cümlede Anlam Konu Testi-2

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel görüşünü yansıtmaktadır?

A) Yazar, bu kitabında önceki eserlerinde olmayan tipleri anlatmış.
B) Sait Faik ressam olsaydı usta bir portre çizeri olurdu.
C) Sanatçımız tablolarında el ve göz figürünü işler.
D) O, roman kahramanlarını kırsal kesim insanlarından seçmiştir.
E) İstanbul, yazarın bütün öykülerinde dekor olarak kullanılıyor.

2. Aşağıdaki yargılardan hangisi “kişiden kişiye değişen” bir özellik göstermez?

A) İstanbul camilerini görüp de beğenmeyen olamaz.
B) İyi pul koleksiyonu için milyarlar verilebilir.
C) İstanbul’un Boğaz trafiği her geçen gün daha da yoğunlaşıyor.
D) Şiir, konusunu toplum hayatından alırsa sanat değeri taşır.
E) Macera filmi izlemek daha eğlencelidir her zaman.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel bir anlatım” söz konusudur?

A) Yazın, kamp için ormanlık yerler, sahiller tercih edilir.
B) Doğu Karadeniz, Türkiye’nin en çok yağış alan bölümüdür.
C) Boğaziçi zamanla güzelliğinden çok şey kaybetti.
D) Yunus’un şiirinde insanın içini ısıtan bir sıcaklık vardır.
E) Halkın en büyük eğlence kaynağı, televizyondaki yarışmalardır.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir tanımlama yapılmıştır?

A) Nerede insan varsa, orada sanat vardır.
B) İnsanoğlu, hep sanata sığınmış ve ondan güç almıştır.
C) Sanat, yüceltici gölgesiyle kendimizi bulmamıza yardım eder.
D) Okumayı öğrenmek, sanatların en güç olanıdır.
E) Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamı kılma çabasıdır.

5. Öykülerinde şehir insanını, onun yalnızlıklarını, acılarını anlatıyor; ama ben, anlattıklarına bakmıyorum onun, diline, söyleyişine bakıyorum.
Böyle diyen bir eleştirmene göre, öyküde önemli olan nedir?
A) Özgünlük B) Konu C) Üslup D) Kahramanlar E) Gerçekçilik

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “şart” anlamı yoktur?
A) Şöyle güzel bir çay demlesen de içsek
B) Oraya gidebilirim ama sizinle.
C) Babasını çağırırsa olacakları düşün.
D) Onları evdebulabilirsiniz, dışarı çıkmadılarsa.
E) Çalışmalarını artırmadıkça başarılı olması mümkün değil.

7. Bir eser için önemli olan, belli kesimleri sınırlı zamanlarda etkilemek değil, her seviyedeki okuyucunun uzun süre ilgisini çekebilmektir.

Bu cümleye göre, iyi bir eser için asıl önemli olan aşağıdakilerden hangileridir?

A) Anlam zenginliği – süreklilik
B) Özgünlük – akıcılık
C) Gerçekçilik – kalıcılık
D) Etkileyicilik – söyleyiş güzelliği
E) Doğallık – anlam bütünlüğü

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde “yetersizlik” anlamı vardır?

A) Verdiği kitabı bir günde okumamı istedi.
B) Tecrübesizliği yüzünden onu işe almamız imkansız.
C) Ben bugün sizinle ders çalışamayabilirim.
D) Onların bir daha karşıma çıkacağını zannetmiyorum.
E) Böyle giderse okulu dört yılda bitiremez.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özeleştiri” söz konusudur?

A) Yeni kitabımdaki öyküler çok beğenildi.
B) Doğayı sevmek, insanı hayata bağlar.
C) O, ne zamanın ne de paranın değerini bilir.
D) Düşünmeden konuştuğum için başım dertten kurtulmadı.
E) Keskin kılıç, yumuşak ipeği kesmez.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme söz konusudur?

A) Yazar bu kitabında anlatımını tekdüzelikten kurtarmış.
B) Sanatçı, duygularını dile getirmeyi bilen insandır.
C) Edebiyatımızın bu dönemi ile ilgili pek çok araştırma vardır.
D) Köy hayatı pek çok esere konu olmuştur.
E) Sanatçı zorlayan değil, yol gösterendir.

11. Şair getirdiği anlayışın doğruluğuna inanıyorsa, kendi sesini bulmuşsa ille de değişmeye zorlamamalı kendini.
Yukarıdaki cümlede geçen “kendi sesini bulmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öznelik B) Nesnelik C) Yalın anlatım D) Özgün bir söyleyiş E) Realist anlatım

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “neden – sonuç” ilişkisi yoktur?

A) Dün çok yürüdüğünden ayakları şişmiş.
B) Kısa zamanda iyileştiğinden taburcu edildi.
C) Her zaman çok çalıştığından söz ediyordu.
D) Uzun süre ağladığından gözleri kanlanmış.
E) Çok şişman olduğundan arabaya binemedi.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eleştiriye açık olmama” söz konusudur?

A) Öykülerimin değerlendirilmesinin bana yol göstereceğine inanıyorum.
B) Okuyucunun görüş ve düşüncelerini dikkate alırım.
C) Şiirlerimin estetik kurgusunda bir kusur olduğu söylenemez.
D) Kitabımın ikinci baskısında yazılarımı yeniden gözden geçireceğim.
E) Ona, yazılarımı nasıl bulduğunu soracağım.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur?

A) Bu gelişinde seni aradığını kabul edelim, bir şey değişir mi?
B) Haftanın belli günlerinde bu kütüphanede çalışırdı.
C) Pazardaki işlerini birkaç saat içinde bitirebilir misin?
D) Madem ki onunla görüşmek istemiyorsan, öyleyse gitme.
E) Görülüyor ki uzun süredir kitap okumamışsın.

www.turkedebiyati.org
Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme söz konusudur?

A) Günümüzde dilimizin zenginliğini yansıtan bir sözlük yoktur.
B) Dilimizin zenginliği, sanatçıların sözcüklere yeni anlamlar yüklemesine bağlıdır.
C) Kaşgarlı Mahmut dil alanında en önemli çalışmayı yapan ilk Türk yazarıdır.
D) Türk şiirinin gelenekten beslenmesi doğal bir olaydır.
E) Tüm özgün şairler taklit yolundan geçmiştir.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisi üslupla ilgili bir yargıdır?

A) Öykü, roman türüne bir geçiş, bir basamak olarak kullanılmamalıdır.
B) Yazılarından, dildeki gelişmeleri takip edemediğini anlıyoruz.
C) Türkçe, çok zengin anlatım yolları olan bir dildir.
D) Şiirlerinde kullandığı yeni sözcükler, dilin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır.
E) Günlük yazılarında toplumun her kesimini ilgilendiren olayları anlatır.

17. (I) Eski bir taş köprü ile dere geçildikten sonra acınacak ölçüde fakir mahallelere giriliyordu. (II) Burada sefalet, bütün dehşeti ve çirkinliğiyle başlıyordu. (III) Pis su birikintilerinde yarı çıplak çocukların oynadığı eğri büğrü bunaltıcı sokaklar… (IV) Tezekten, çamurdan yapılmış, yarı yarıya toprağa gömülü penceresiz kulübeler… (V) Eski hasır parçaları üzerine güneşleyen iskelet gibi ihtiyarlar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatıma duygular katılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

18. Aşağıdakilerin hangisinde biri, diğerinin açıklayıcısı olan iki yargı birlikte verilmiştir?

A) Önce konuyu öğrenip sonra soruları çözeceğiz.
B) Dersten çıktı, şimdi eve gidecek.
C) Servis geç geldi, çocuklar okula yetişemedi.
D) Konuyu dinledi, sonra soruları cevapladı.
E) Çocukların attığı topu havada yakaladı.

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu