Türk Halk Şiiri Konu Testi 2

Türk Halk Şiiri Konu Testi 2

1. XIX. yüzyılda yaşayan âşıklardan hangisinin adına toplantı düzenlenmez?
a. Sümmanî
b. Erzurumlu Emrah
c. Dadaloğlu
d. Âşık Şenlik
e. Kâmilî

2. Sağlığında adına düzenlenen divanı saraya sunulan şairimiz hangisidir?
a. Seyranî
b. Sümmanî
c. Hızrî
d. Zihnî
e. Emrah

3. Çıldırlı Âşık Şenlik‘in tasnif ettiği hikâye aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sevdakâr Sultan
b. Süleyman Şah
c. Latif Şah
d. Latif Bey
e. Selman Şah

4. Bazı hikâyeli türküler, araştırıcılarca hikâye olarak algılanabilir. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir hikâyeli türkü değildir?
a. Emmi Kızı
b. Kerem ile Aslı
c. İsa Güzeli
d. Kral Kızı
e. Dadalı Bey

5. Âşıklar genellikle mahlaslarını ilk dönemde değiştirirler. Ancak, âşıklarımızın biri, ilerlemiş yaşında Lütfi mahlasını bırakıp başka bir mahlas alır. Aşağıdaki âşıklarımızdan hangisi bu değişikliği yapmıştır?
a. Dertli
b. Seyranî
c. Âşık Şenlik
d. Dadaloğlu

6. Âşıkların şiirleri ölümlerinden sonra, dönemin basım tekniğine göre kitap hâline getirilir: Zihnî, Şem’î, Erzurumlu Emrah bu adların bazılarıdır. Sonuncu âşığın adına böyle bir kitap yayımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Erzurumlu Abdülaziz Efendi
b. Erzurumlu İbrahim Hakkı
c. Niksarlı Abdülkerim Efendi
d. Erzurumlu Abdülmecid Efendi
e. Niksarlı Abdülaziz Efendi

7. Âşıklığın önde gelen özelliklerinden biri de gezip dolaşmak, âşıklarla atışmaktır. Ancak bütün ömrünü doğup büyüdüğü köyde geçiren âşığımız hangisidir?
a. Zihnî
b. Ruhsatî
c. Şenlik
d. Emrah
e. Dadaloğlu

8. Şiire Devranî mahlasıyla başlayıp Yananî mahlasıyla devam eden âşığımızın ölünceye kadar kullandığı son mahlası aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karabulut
b. Yakıcı
c. Çobanoğlu
d. Reyhanî
e. Şatıroğlu

9. Türkçeyi güzel kullanması ve milli kültüre hizmet etmesinden ötürü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölünceye kadar maaş bağlanan âşığımız hangisidir?
a. Âşık Murat Çobanoğlu
b. Âşık Şeref Taşlıova
c. Âşık Veysel Şatıroğlu
d. Âşık Yaşar Reyhanî
e. Âşık Sabit Müdamî

10. Bazı âşıkların şiirleri kendileri tarafından türkü olarak da söylenilir. Ancak zamanla türkünün şöhreti âşığın şöhretini aşarak âdeta anonim bir türkü gibi söylenilmeye başlanır. Aşağıdaki ikililerin hangisi doğrudur?
a. Âşık Talibi Coşkun-Keklik Emine
b. Âşık Murat Çobanoğlu-Kiziroğlu Mustafa Bey
c. Âşık Veysel Şatıroğlu-Kara Toprak
d. Âşık Yaşar Reyhanî-Bir Çiçek
e. Âşık Osman Feymanî-Ahu Gözlüm

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu