Türk Halk Şiiri Test Soruları

  • Soru Bankası

    Türk Halk Şiiri Konu Testi 2

    Türk Halk Şiiri Konu Testi 2 1. XIX. yüzyılda yaşayan âşıklardan hangisinin adına toplantı düzenlenmez? a. Sümmanî b. Erzurumlu Emrah c. Dadaloğlu d. Âşık Şenlik e. Kâmilî 2. Sağlığında adına düzenlenen divanı saraya sunulan şairimiz hangisidir? a. Seyranî b. Sümmanî c. Hızrî d. Zihnî e. Emrah 3. Çıldırlı Âşık Şenlik‘in…

  • Soru Bankası

    Konu Testi: Türk Halk Şiiri

    Türk Halk Şiiri Konu Testi 1. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl mutasavvıflarından biri değildir? A) Bursalı İsmail Hakkı B) Yozgatlı Hüznî C) Erzurumlu İbrahim Hakkı D) Kul Şükrü E) Senâyî 2. 1703 yılında Erzurum’da dünyaya gelen mutasavvıfın Divan’ı ve Marifetnâme adlı eseri vardır. Niyazî-i Mısrî’nin tesirinde şiir ve nesir türünde eserler…

Başa dön tuşu