Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatının Oluşumu, Gelişimi, Temsilcileri