imla

  • Çift ünsüzle başlayan Batı kökenli kelimeler, ünsüzler arasına ünlü konulmadan yazılır: grup, Hristiyan, slogan, francala, gram, gramer, gramofon, kral, kredi, kritik, plan, pratik, problem, profesör, program, proje, propaganda, pro­tein, prova, psikoloji, slogan, snop, spiker, spor, staj, stil, stüdyo, trafik, tren, triptik vb.

  • Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. adlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır: » Dolmabahçe Sarayı’nın, » Çankaya Köşkü’ne, » Sait Halim Paşa Yalısı’ndan, » Ankara Kalesi’nden, » Horozlu Han’ın, » Galata Köprüsü’nün, » Bilge Kağan Abidesi’nde, » Çanakkale Şehitleri Anıtı’na

  • Gök bilimiyle ilgili adlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır: Jüpiter’den, Venüs’ü, Halley’in, Merih’e, Büyükayı’da, Yedikardeş’ten, Samanyolu’nda.

  • Müzikte kullanılan makamların imlası Müzikte kullanılan makam adları bitişik yazılır: Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimine makam denir. acembuselik, hisarbuselik, muhayyerkürdi. Klasik Türk müziği makamları A Acem (müzik) Acemaşiran Acembûselik Acemkürdî Araban (makam) Arabankürdi Arazbar Arazbarbûselik B Bayati Bayatiaraban Bayatibûselik Bûselik Bûselikaşîran Ç Çargah D Dilkeşhâveran…

  • Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: göz yuvarı, yer yuvarı; hava küre, ışık küre, yarı küre.

  • Çiçek dışında anlamlar taşıyan ayçiçeği (bitki), baklaçiçeği (renk), balçiçeği (ağaççık), narçiçeği (renk), suçiçeği (hastalık); ot dışında anlamlar taşıyan adamotu (bitki), ağızotu (barut), dilotu (dilotu yemek: çok konuşmak), sıçanotu (arsenik); ses düşmesine uğramış olan çöreotu ve yazımları gelenekleşmiş olan semizotu, dereotu bitişik yazılır.

  • “alt” ve “üst” sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler Somut olarak yer belirten “alt” ve “üst” sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: deri altı, su altı, toprak altı, yer altı (yüzey); arka üstü, böbrek üstü bezi, tepe üstü (en yüksek nokta).

Başa dön tuşu