Atatürk’ün Basın Konusunda Söyledikleri

Atatürk’ün Basın Konusunda Söyledikleri

  • “Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta, basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.”
  • Atatürk, 1923’te ise hiçbir şahsiyetin basına etki edemeyeceğini şu sözleriyle anlatmıştır: “Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz.”
  • Gazetecilerin samimi olması gerektiğini de belirten Kemal Atatürk, 1929 yılında söylediği bir sözle konuyu şöyle anlatmıştır:
    “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.”
  • 1923’te aynı konuyla ilgili söylediği başka bir sözünde ise şu ifadelere yer vermiştir: “Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır.”‘ (Basından)

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu