Nokta İşareti ( . ) ve Kullanıldığı Yerler

Nokta İşareti ( . ) ve Kullanıldığı Yerler

nokta-isareti
Nokta İşareti ( . )

1. Hüküm, yargı bildiren, tamamlanmış cümlelerin sonuna konur:

 • Öğrenciyim.
 • Okul açıldı.
 • “Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Hasan, köşeye büzüldü; bir şeyler soran olsa da susuyordu, yanakları pençe pençe, al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm, daima susuyordu.” (Eskici; Refik Halit Karay)

2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:

 • Prof., Doç., Dr., İst., s., vb., Cad., Sok., Alm., Ar., Far., Fr., İng.

Uyarı: Nokta kullanılmayan kısaltmalar:

 • TBMM, TDK,
 • D, B, K, G, KB, GB, KD, GD (sekizi de yön),
 • cm, cm,
 • g, kg,
 • l, C, Fe

3. Sayılardan sonra sıra belirtmek için “-ncİ” ekinin yerine kullanılır:

 • 50. yıl kutlamaları,
 • Cumhuriyet’in 92. yılı,
 • yılın 365. günü
 • IV., II. Mehmet, XV. yüzyıl

4. Üçlü gruplara ayrılan sayılar arasına konur:

 • 12.584.000,
 • 325.355.254

5. Tarihlerde gün, ay ve yıl rakamlarının arasına konur.

 • 05.02.1972,
 • 119.12.1996,
 • 29.X.1923

Uyarı: Ay adları harfle yazılırsa nokta kullanılmaz:

 • 29 Ekim 1923

6. Saat bildiren sayılarda saat ile dakika arasına konur:

 • 08.30,
 • 14.40,
 • 23.58,
 • 00.20

7. Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra konur:

 • I. II.
 • A. B.
 • 1. 2.
 • a. b.
 • i. ii.

8. Bibliyografyada her künyenin sonuna konur:

 • Agâh Sırrı Levent, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara 1960.

9. Matematikte çarpı işareti yerine konur:

 • 4.5=20

10. Web (genel ağ) adreslerinde kullanılır:

 • https://www.turkedebiyati.org

NOKTALAMA İŞARETLERİ

Ayrıca bakınız ⇒ Noktalama İşaretleri

 1. Nokta ( . )
 2. Virgül ( , )
 3. Noktalı Virgül ( ; )
 4. İki Nokta İşareti ( : )
 5. Üç Nokta İşareti ( … )
 6. Soru İşareti ( ? )
 7. Kesme İşareti ( ‘ )
 8. Tırnak İşareti ( ” ” )
 9. Tek Tırnak İşareti ( ‘   ‘)
 10. Parantez İşareti (  )
 11. Ünlem İşareti ( ! )
 12. Kısa Çizgi ( – )
 13. Köşeli Parantez [  ]
 14. Uzun Çizgi ( __ )
 15. Eğik Çizgi ( / )
 16. Denden İşareti ( //)
 17. Düzeltme (şapka) İşareti ( ^ )

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu