Açıklamalı Mitoloji Terimleri Sözlüğü

Mitoloji Terimleri Sözlüğü

MİTOLOJİ HAKKINDA

MİTOLOJİ: Bir halkın efsanelerinin bütününü kapsayan ve onların doğuşlarını, anlamlarını bir bütünlük içinde araştırıp inceleyen, yorumlayan bilim.

Mitoloji, Yunanca “söylenen ya da duyulan söz, masal, efsane” anlamlarına gelen mit ya da mitos sözcüğünden türetilmiştir. Mitoloji, bütün toplumların ya da milletlerin mitleri ile ilgili bir bilimdir. Bu bilim, 19. Asrın ikinci yarısında sistemli ve yöntemli bir özellik kazanmıştır.

EFSANE NEDİR?

EFSANE: Olağanüstü varlıkları ve olayları konu edinen ya da bir tarihsel olayı gerçekte olduğu gibi değil de gerçeklerden uzaklaşarak öyküleyen anlatı türü. eş. Söylence, Mitos, Mit.

Efsaneler, eski çağlardan beri söylenerek geleneksel olarak yayılan, toplumun hayal gücüyle biçim değiştiren, olağanüstü olay ve varlıklarla ilgili olarak hayali, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyeleridir.

Halk edebiyatı ürünleri arasında sayılan efsaneler dört ana bölümde toplanmaktadır: Yaratılış efsaneleri, tarihi efsaneler, olağanüstü varlıkları konu edinen efsaneler, dinsel efsaneler.

Efsaneler tek başlarına ele alındıklarında bir edebiyat türü değildir; ama edebiyatın malzemesini oluştururlar. Nitekim destanların efsanelere dayandığı bilinmektedir. Bütün destan kişileri efsanevi kişilerdir.

Kaynak: Murat AKINCI, Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Mitoloji Sözlüğü

Alfabetik olarak sıralanmış mitoloji terimlerine aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu