Dünya Edebiyatında Tiyatro

DÜNYA EDEBİYATINDA TİYATRO

Dünya Edebiyatında Tiyatro

• Tiyatronun ilk yetkin örnekleri Eski Yunan’da görülür.

• Yüzyıllar içinde farklı türlere ayrılarak tiyatro gelişimini sürdürmüştür.

TRAJEDİ

 • Kaynağı Eski Yunan’a dayanır.
 • Eski Yunan ve Latin edebiyatlarında nazım (şiir) biçiminde yazılmıştır.
 • 17. yüzyılda nesir (düz yazı) biçiminde de örnekleri verilmiştir.
 • Klasisizmin izleri görülmektedir.
 • Üç birlik kuralına uyulur.
 • Beş perdeden oluşur.
 • Konusunu tarih ve mitolojiden alır.
 • Sanatlı bir dil ve soylu bir üslup kullanılır.
 • Kahramanları; soylular, krallar, tanrılar ve olağanüstü kişilerdir.
 • Kaba ve çirkin sahneler, seyirciye gösterilmez.
 • Oyunlarda koro bölümü bulunur.
 • Korku, heyecan, acıma duyguları uyandırarak insan ruhunu arındırmayı amaçlar.
 • Euripides, Corneille, Racine trajedi türünde eser vermiş sanatçılardır.

KOMEDİ

 • Konusunu günlük hayattan alır.
 • Günlük, kaba ve argo sözlere yer veren bir dil kullanılır.
 • Kahramanlar, halkın içinden kişilerdir.
 • Nazım veya nesir biçiminde yazılabilir.
 • Koro bölümü bulunur.
 • Üç birlik kuralına uyulur.
 • Kaba ve çirkin sahnelere yer verilebilir.
 • Perde sayısı değişebilir.
 • Karakter, entrika ve töre komedisi gibi türleri vardır.
 • Aristophanes, Moliere komedi türünde eser vermiş önemli sanatçılardır.

DRAM

 • Kahramanları, hayatın her kesiminden kişilerdir.
 • Nazım veya nesir biçiminde yazılabilir.
 • Konusunu tarihten ve günlük hayattan alır.
 • Üç birlik kuralına uyulmaz.
 • Perde sayısı değişebilir.
 • Kaba ve çirkin sahnelere yer verilebilir.
 • Melodram ve feeri gibi türleri vardır.
 • Victor Hugo, Shakespeare dram türünde eser vermiş sanatçılar arasındadır.

ANTİK YUNAN TİYATROSU

Antik Yunan Tiyatrosu
 • Antik Yunan Uygarlığının MÖ V. ve IV. yüzyıllarını kapsayan Klasik Çağ sanat ve kültür açısından en parlak dönem olmuştur.
 • Tragedya ve komedya türünde en büyük yapıtların yazılması bu döneme rastlar.
 • Sanatın her dalında görülen gelişme, Pers savaşlarından sonra Atina devletinin güçlenmesinin ve zenginleşmesinin sonucudur.
 • Atina, kültür ve sanat alanındaki üstünlüğü ile Yunan uygarlığının kültür merkezi oldu.
 • Toplumdaki sınıfsal ve kültürel çeşitlilik bir çelişki yaratır; bu çelişki tiyatro için bir beslenme kaynağıdır.
 • Yunanistan’da klasik dönem sanatı bir yandan doğalcı sayılabilecek kadar gerçekçi, bir yandan kesin kurallar uygulayacak kadar biçimcidir.
 • Antik Yunan tiyatro düşüncesi, çağın tiyatrosu, sanatı, felsefesi ve toplum yaşamı ile bir bütün oluşturur ve tiyatro düşüncesinin evrimi içerisinde ilk önemli aşamadır.
 • Antik Yunan tiyatrosu öncü tiyatro yazarları: Sophokles, Aiskhylos, Euripides, Aristophanes

YUNAN TİYATROSUNUN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

Antik Yunan Tiyatrosu
 • Büyük amfi tiyatrolar,
 • Güçlü, etkili ve temiz bir ses,
 • Karakter yapımının doğruluğu,
 • İnandırıcı, doğal bir esneklikle sağlanan tasarım gücü,
 • Algılama ve anlama yetisi,
 • Giysi Tasarımı…

DÜNYA EDEBİYATINDA ÖNCÜ TİYATRO YAZARLARI VE ESERLERİ

Eski Yunan edebiyatında;

İngiliz edebiyatında;

Fransız edebiyatında;

Alman edebiyatında;

Norveç edebiyatında;

 • Henrik İbsen‘in (Henrik İbsen) Bir Bebek Evi, Yaban Ördeği…

Rus edebiyatında;

FRANSIZ EDEBİYATINDA TİYATRO

Fransız Edebiyatında Tiyatro
 • Rönesanstan önce Fransa’nın “özgün bir yerel tiyatro geleneği” yoktur.
 • İtalyan Rönesansı’nın etkisini kolayca benimsemiştir.
 • 17. yüzyılda, gelişmiş sahne teknolojisini içeren bir tiyatro binası yaptırılır. Böylece Fransız tiyatrosunda teknik gelişmeler de başlar.
 • Corneille dönemin üç önemli yazarından biridir. Le Cid adlı oyun, üçbirlik kurallarına uymayan bir trajikomedidir.
 • Racine ise klasikçi kuralların içinde kalarak trajediye romantik bir ton kazandırdı.
 • Konularını Yunan-Roma mitolojisinden ve tarihten alırlar.
 • Moliere, Fransız toplumunun gündelik yaşamından aldığı tiplerle kendi çağını aşan bir modern komedi anlayışının kurucusu oldu. Moliere, dönemin en sevilen oyun yazarıydı.
Corneille-Racine-Moliere

Ayrıca bakınız ⇒ Andromak (Orijinal Adı: Andromaque) ve Racine

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu