Türkçesi Varken

Türkçesi Varken – Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar

Türk Dil Kurumu’nun Yabancı Sözcüklere Karşılık Bulma Komisyonu’nun yabancı sözcüklere Türkçe karşılık olarak önerdiği kelimelerin listesi.

Aşağıda yer alan ilk listede Türkçe sözcüklerin yabancı dillerdeki karşılığı, ikinci listede ise yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığı alfabetik sıra ile verilmiştir.

Türkçe -> Yabancı Kelime
Diğer Liste: Yabancı Kelime -> Türkçe