Türkçesi Varken

Türkçesi Varken – Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar

Türk Dil Kurumu’nun Yabancı Sözcüklere Karşılık Bulma Komisyonu’nun yabancı sözcüklere Türkçe karşılık olarak önerdiği kelimelerin listesi.

Aşağıda yer alan ilk listede Türkçe sözcüklerin yabancı dillerdeki karşılığı, ikinci listede ise yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığı alfabetik sıra ile verilmiştir.

Türkçe -> Yabancı Kelime

– A –

 • acayip: Eksantrik
 • açık: Dekolte
 • açık giysi: Dekolte
 • adım: Etap
 • adım adım: Step by step
 • ağaç parkı: Arboretum
 • akıtma: Enjeksiyon
 • aktarım: Virman
 • alıştırma: Workout
 • alıştırma: Oryantasyon
 • alıştırma: Rodaj
 • alıştırma dönemi: Rodaj
 • ana haber sunucusu: Anchorman
 • antrenman: Workout
 • aracı (kurum veya şirket):Factoring
 • aracılık: Factoring
 • arınık: Steril
 • art bölge: Hinterland
 • askısız: Strapless
 • aşınma payı: Amortisman
 • aşırı: Ekstrem
 • aşırı: Maksimalist
 • aşırma: Plâjirizm
 • at gezdirmeliği: Padok
 • atıcı: Şutör
 • atış alanı: Poligon
 • Avro: Euro
 • ayakça: Pedal
 • ayırma: Triyaj
 • ayinle ilgili: Ritüel
 • aykırılık: Anomali

– B –

 • bağlantı : Link
 • banyo kabini: Shower screen
 • basamak: Etap
 • başkalaşım: Metamorfizm
 • başkalaşma: Metamorfoz
 • başlık: Antet
 • başlıklı: Antetli
 • başlıksız: Antetsiz
 • bayağı: Kitsch
 • bayağılık: Kitsch
 • bayi: Corner
 • bayilik vermek: Corner vermek
 • belgegeçer çevirgesi: Faks modem
 • belirsizlik hâli: Volatilite
 • benzetim: Simülâsyon
 • benzetimlik: Simülâtör
 • benzetim sineması: Simülâsyon sineması
 • bezekli: İllüstratif
 • bezeme: İllüstrasyon
 • bezenti: Garnitür
 • bezeyici: İllüstratör
 • biçim değişimi: Transfigürasyon
 • biçimleme: Figürasyon
 • biçimsel: Formel
 • biçimsel olmayan: Enformel
 • bilgi çarpıtma: Dezenformasyon
 • bilgilendirme: Enformasyon
 • bindirim: Remix
 • bir gecelik: 0/N (over night)
 • birleşik: Kombine
 • birleşim: Kombinasyon
 • birlikte yaşama: Cohabitation
 • bitirme tezi: Lisans tezi
 • bitki aktarımı: Transplântasyon
 • bitki nakli: Transplântasyon
 • bitki varlığı: Flora
 • boğumlanma: Artikülâsyon
 • boyut: Format
 • boyutlar: Format
 • buharlı hamam: Sauna
 • burgaç: Türbülâns
 • buzlu çay: Ice-tea
 • büküm: Viraj
 • büyük mağaza: Mega store

-C-

 • casusluk: Espionnage
 • cilt: : Volüm

-Ç-

 • çağcıl müzik: New age
 • çardak: Pergola
 • çarpsma: Crash-test
 • çaşıtlık: Espionnage
 • çevirge: Modem
 • çevre: Periferi
 • çıkartma: Sticker
 • çıkış işlemi: Check-out
 • çıkış özeti: Epikriz
 • çıkmalık: Podyum
 • çırpıcı: Mikser
 • çivileme: Smaç
 • çivileyici: Smaçör
 • çizgi: Kulvar
 • çokgen: Poligon
 • çözücü: Dekoder

-D-

 • dağ yürüyüşü: Trekking
 • dalış: Plonjon
 • danslık: Dansing
 • değişim: Metamorfizm
 • değişken ölçü: Eşelmobil
 • değişme: Metamorfoz
 • deneme çekimi: Casting
 • denetim bağı: Bandrol
 • denetim noktası: Check-point
 • denetim pulu: Bandrol
 • deneyci: Ampirist
 • deneycilik: Ampirizm
 • deneye dayalı: Ampirik
 • deniz tedavisi: Thalassotherapie
 • derece: Grado
 • derin dondurucu: Deep-freeze
 • derin düşünme: Meditasyon
 • dev şar: Megapol
 • dev şehir: Megapol
 • dış hissedar: Outsider
 • dış ticaret serbestliği: Liberasyon
 • dilim: Episot
 • dinleme salonu: Oditoryum
 • dizüstü: Labtop
 • dizüstü bilgisayarı: Labtop
 • doğum incinmesi: Birth travma
 • doku aktarımı: Transplântasyon
 • doku nakli: Transplântasyon
 • dolaşım: Sirkülâsyon
 • dolmuş: Charter
 • dolmuş uçak: Charter
 • doruk: Maksimum (maksimal)
 • dorukçu yaklaşım: Maksimalist
 • duruklaştırma: Maksimizasyon
 • doruklaştırmak: Maksimize
 • etmek
 • doruk noktası: Maksimum (maksimal)
 • dönemeç: Viraj
 • dönen top: Ribaunt
 • dönen topa çıkmak: Ribaunta çıkmak
 • dönen top mücadelesi: Ribaunt
 • mücadelesi
 • dönen topu kapmak: Ribaunt almak
 • döviz: Forex
 • durgül: Sit-com
 • durum güldürüsü: Sit-com
 • duş kabini: Shower screen
 • duvar topu: Squash
 • duyar: Sensor
 • duyurum: Sirküler
 • düğüm: Nod
 • düğümcük: Nodül
 • dünden bugüne: Retrospektif
 • düşen (piyasa): Bearish
 • düşmek: Kadük olmak
 • düşmüş: Kadük
 • düşmüş olmak: Kadük olmak
 • düzenleyici: Regülâtör
 • düzey: Grado

-E-

 • egemen güçler: Establishment
 • eğilim: Tandans
 • eğlence evi: Lokal
 • eğlence yeri: Lokal
 • eğlendinlen alanı: Rekreasyon
 • ekranda: On screen
 • el bilgisayarı: Notebook
 • eleme: Triyaj
 • elmek: E-mail
 • emir eri: Plânton
 • en aza indirmek: Minimize etmek
 • en çok: Maksimum (maksimal)
 • engel: Bariyer
 • engelleme: Filibustering
 • en uygun: Optimal
 • en uygun duruma getirme: Optimizasyon en uygun duruma getirmek: Optimize etmek en üst: Maksimum (maksimal)
 • en üst düzey: Maksimum düzey
 • en üst seviyeye çıkarma: Maksimizasyon
 • en üst seviyeye çıkarmak: Maksimize etmek
 • en yüksek: Maksimum (maksimal)
 • e-posta: E-mail
 • eskilik: Antikite
 • estireç: Vantilâtör
 • eşitlemek: Egale etmek
 • eşleme: Senkronizasyon
 • eşlemek: Senkronize etmek
 • eş zaman: Senkron
 • eş zamanlı: Senkronik
 • eş zamanlılık: Senkroni
 • eş zamanlılık: Senkronizm
 • etkisizleştirilmiş: Nötralize
 • etkisizleştirme: Nötralizasyon
 • etkisizleştirmek: Nötralize etmek
 • ev: Lokal

-F-

 • fabrikadan satış merkezi : Outlet çenter
 • fark: Spread
 • fıkra: Anekdot
 • fikir üretme: Workshop
 • fikir üretme toplantısı: Workshop
 • fizik tedavi: Fizyoterapi
 • fizik tedavi uzmanı: Fizyoterapist
 • fotokurgu: Fotomontaj
 • frenci: Gardıfren
 • fren görevlisi: Gardıfren

-G-

 • garip: Eksantrik
 • gecelik: 0/N (Over night)
 • geçerlilik: Valör
 • geleceklik hakkı: Self-determinasyon
 • genelge: Sirküler
 • gerçek: Reel
 • gerçekleştirme: Realizasyon
 • gerdirme: Lifting
 • geri ödeme: Rambursman
 • geriye dönük: Retrospektif
 • geriye dönüş: Flash-back
 • germe: Stretching
 • gezgin satıcı: Plâsiyer
 • giriş işlemi: Check-in
 • girişken: Agresif
 • gizlem: Esoterik
 • gizlemli: Esoterik
 • gök evi: Plânetaryum
 • görevdeşlik: Sinerji
 • gösterge: Endeks
 • gösterge: İndikatör
 • gösterge çizelgesi: Skala
 • gösterge çizgisi: Referans çizgisi
 • göz bağcı: İllüzyonist
 • göz bağcılık: İllüzyon
 • göz kalemi: Eyeliner
 • göz yangısı: Konjonktivite
 • güçlendirme: Shape master
 • güdümleme: Manipülâsyon
 • güdümlemek: Manipüle etmek
 • gümrüksüz mağaza: Free-shop
 • güneş odası: Solaryum

-H-

 • hacim: Volüm
 • halk oylaması: Referandum
 • halk oylamasına gitmek: Referandum yapmak
 • halk oylaması yapmak: Referandum yapmak
 • hatalı yürüme: Step
 • hava burgacı: Türbülâns
 • hava dolaşımı: Sirkülâsyon
 • hayvan varlığı: Fauna
 • hedef: Destinasyon
 • hesap belgesi: Dekont
 • hızlı: Swift
 • hikâyecik: Anekdot
 • hileli yönlendirme: Manipülâsyon
 • hileyle yönlendirmeManipülâsyon
 • hileyle yönlendirmek: Manipüle etmek
 • hoş koku: Aroma
 • hoş kokulu: Aromatik

-I-

 • ısı tedavisi: Termoterapi
 • ışıklı teker: Laser-disc
 • ışıldak: Projektör
 • ışın tedavisi: Radyoterapi
 • ışın tedavi uzmanı: Radyoterapisi

-İ-

 • içgösterir: Transparan
 • iç hissedar: Insider
 • idman: Workout
 • iğne vurma: Enjeksiyon
 • iğne yapma: Enjeksiyon
 • ihraç izni: İhraç lisansı
 • ikili sigorta: Reasürans
 • ikili sigorta şirketi: Reasürans şirketi
 • ikili sigorta yapmak : Reasüre etmek
 • ikinci kırdırma: Reeskont
 • ileri gelenler: Establishment
 • ileri teknoloji: High-tech
 • ilgileşim: Korelâsyon
 • ilişim: Link
 • ilişme: Protez
 • ilk çağ: Antikite
 • ilke söz: Motto
 • ilk örnek: Arketip
 • imce: Paraf
 • imcelemek: Parafe etmek
 • imceli: Paraflı
 • imcesiz: Parafsız
 • imza belgesi: İmza sirküleri
 • incinme: Travma
 • inçık: Step
 • indirim: Iskonto
 • indirim saatleri: Happy hour
 • intihal: Plâjirizm
 • ithal izni: İthal lisansı
 • iyimser: Optimist
 • iyimserlik: Optimizm
 • iz düşümü: Projeksiyon
 • izin belgesi: Lisans

-K-

 • kamu denetçisi: Ombudsman
 • kâr amaçlı satış: Realizasyon
 • karıştırıcı: Blender
 • karşı casusluk: Kontrespiyonaj
 • kavrayış: Nosyon
 • kaykaç: inline skate
 • kaymalık: Paten
 • kaynak: Referans
 • kaynak gösterme: Referans
 • ken düşler: Otomatik
 • kendiişlerlik: Otomasyon
 • kendiliğinden: Spontane
 • kendiüretir: Otoprodüktör
 • kesik: Kupür
 • kesin uyarı: Ültimatom
 • kestirim: Projeksiyon
 • kesyap: Kolâj
 • kırdırma: Iskonto
 • kırkyama: Patchwork
 • kısa koşu: Sprint
 • kısa koşucu: Sprinter
 • kısa süreli film: Kısa metrajlı
 • film
 • kıyı: Periferi
 • kıyı bankacılığı: Off shore
 • kızdırıcı: İrrite edici
 • kızdırmak: İrrite etmek
 • kimyasal (kimyevî) tedavi: Kemoterapi
 • kodamanlar: Establishment
 • koku tedavisi: Arometrapi
 • kollayıcı: Küratör
 • konak: Etap
 • konut: Rezidans
 • kopuntu: Diaspora
 • kopyalama: Klonlama
 • kopyalamak: Klonlamak
 • koruma: Bodyguard
 • koruma: Hedging
 • koruma aracı: Eskort
 • korumalık: Bodyguardlık
 • koşmalık: Parkur
 • koşu yolu: Parkur
 • köklü: Radikal
 • kökten: Radikal
 • köktenci: Radikal
 • köktencilik: Radikalizm
 • köktendinci: Fundamentalist
 • köktendincilik: Fundamentalizm
 • kötümser: Pesimist
 • kötümserlik: Pesimizm
 • kredi açıcı: Kreditör
 • kurgu: Montaj
 • kurgucu: Montajcı
 • kurgu masası: Montaj masası
 • kurgu odası: Montaj odası
 • kurmak: Monte etmek
 • kurtarımcılık: İrredantizm
 • kurum: Establishment
 • kuşak: Jenerasyon
 • küçük gazete: Tabloid
 • kümelenme: Konstellâsyon
 • küt inici: Smaçör
 • küt inme: Smaç

-M-

 • mahallî: Lokal
 • makaslama: Röveşata
 • makaslama vuruş: Röveşata
 • malî: Finansal
 • malî destekçi: Finansör
 • malî işler: Finans
 • maliye: Finans
 • mayalanma: Fermantasyon
 • merkezkaç: Santrifüj
 • mevcut durum: Statüko
 • mini gösterici: Monitör
 • mini put: İdol
 • mütecaviz: Agresif

-N-

 • nakit kartı: Cash cart
 • nesil: Jenerasyon
 • niceleyici: Kantitatif
 • nicelik: Quantite
 • niteleyici: Kalitatif
 • nitelik: Kalite
 • nitelikli: Kalifiye
 • niteliklilik: Kalifikasyon
 • nüfus: Popülâsyon

-O-

 • olay fotocu: Paparazzi
 • olay fotoculuk: Paparazzilik
 • oran: Rasyo
 • organ aktarımı: Transplântasyon
 • organ nakli: Transplântasyon
 • oyma baskı: Estamp
 • oyunca: Skeç
 • oyuncu seçimi: Casting

-Ö-

 • ödeme: Rambursman
 • öfkelendirici: İrrite edici
 • öfkelendirmek: İrrite etmek
 • önceden satış: Alivre
 • öncü: Avangart
 • öndelik: Avans
 • öndelik çekmek: Avans çekmek
 • öndelik vermek: Avans vermek
 • ön doğru: Postülât
 • ön içki: Aperitif
 • ön kesinti: Stopaj
 • ön yetkinlik: Ön lisans
 • örtülü: Undercover

-P-

 • paraca desteklemek: Finanse etmek
 • paraca desteklenmek: Finanse edilmek
 • paracı: Monetarist
 • paracılık: Monetarizm
 • para desteği: Finansman
 • para destekçisi: Finansör
 • para dolaşımı: Sirkülâsyon
 • para işleri: Finans
 • parayla desteklemek: Finanse etmek
 • parayla desteklenmek: Finanse edilmek
 • parça: Fragman
 • parça: Modül
 • parçacık: Partikül
 • parçalı sistem: Modüler sistem
 • pasçı: Pasör
 • pasveren: Pasör
 • pazarlama: Marketing
 • peynirli kek: Cheese cake
 • pilot köşkü: Kokpit
 • piyasa kurucu: Market maker

-R-

 • rapor yazıcı: Raportör
 • renk uzmanı: Colorist
 • resimleme: İllüstrasyon
 • resimleyici: İllüstratör
 • resmî olmayan eğitim: Enformel eğitim
 • ruh göçü: Reenkarnasyon

-S-

 • sabit fikir: İdefiks
 • sağlığa uygun: Hijyenik
 • sağlığa uygunluk: Hijyen
 • sağlık bilgisi: Hijyen
 • sağlık havuzu: Jakuzi
 • sağlık koruma: Sanitasyon
 • sağlıklı: Hijyenik
 • saklı yazı: Kripto
 • saldırgan: Agresif
 • saplantı: İdefiks
 • sarsıntı: Travma
 • satım: Dealing
 • satış işlem odası: Dealing room
 • satış odası: Dealing room
 • saydam: Transparan
 • sayfa düzeni: Mizanpaj
 • seçkinler: Establishment
 • sefer: Ekspedisyon
 • serbestlik: Liberasyon
 • sergilik: Stant
 • ses çevirgesi: Voice modem
 • seslendirici: Dublâjcı
 • seslendiricilik: Dublâjcılık
 • seslendirme: Dublâj
 • ses yoğunluğu: Volüm
 • seviye: Grado
 • sıhhî: Hijyenik
 • sınır: Limit
 • sınırlamak: Lokalize olmak
 • sınırlandırılmış: Lokalize
 • sınırlandırmak: Lokalize etmek
 • sınırlı uyuşturma: Lokal anestezi
 • sinirlendirici: İrrite edici
 • sinirlendirmek: İrrite etmek
 • sokak basketbolü: Black top
 • soyutlamak: İzole etmek
 • sözçatar: Stand-up komedyen
 • su bahçesi: Akualand
 • süreç: Proses
 • süzek: Filtre

-Ş-

 • şeffaf: Transparan
 • şeklî: Formel
 • şeklî olmayan: Enformel
 • şerit: Kulvar
 • şerit perde: Jalûzi
 • şifreli yazı: Kripto
 • şirketler birliği: Konsorsiyum
 • şişirme haber: Asparagas

-T-

 • takaslama: Swap
 • takımca tekelleşme: Oligopolleşme
 • takım tekeli: Oligopol
 • takımyıldız: Konstellâsyon
 • takıntı: Obsesyon
 • takıntılı: Obsesif
 • takma: Protez
 • tanıtımlık: Jenerik
 • tanıtma kartı: Kartvizit
 • tanıtmalık: Prospektüs
 • tanıtma yazısı: Jenerik
 • tarafsız: Nötr
 • tarafsızlaştırılmış: Nötralize
 • tarafsızlaştırma: Nötralizasyon
 • tarafsızlaştırmak: Nötralize etmek
 • tarife: Prospektüs
 • tarih yanılgısı: Anakronizm
 • taşımalık: Konteyner
 • tatbilir: Gurme
 • tavsiye mektubu: Referans
 • mektubu
 • tedavi: Terapi
 • tedavi uzmanı: Terapist
 • telif hakkı: Royalty
 • ters repo: Reverse repo
 • tınlaşım: Rezonans
 • tıpkıçekim: Fotokopi
 • tırmanış: Eskalâsyon
 • toplu: Kombine
 • toplu akın: Kombine akın
 • toplu bilet: Kombine bilet
 • toplu savunma: Kombine
 • savunma
 • toplu yarış: Kombine yarış
 • tuğla oyunu: Brick game
 • tuhaf: Eksantrik
 • tüylü top: Badminton
 • tüzük: Regülâsyon

-U-

 • uç: Ekstrem
 • uç: Limit
 • uçrak: Eksantrik
 • uçuş kartı: Boarding cart
 • uranlık: Pankart
 • uygun değer: Optimum
 • uyum: Oryantasyon
 • uyuşturma: Anestezi
 • uzaktan komut: Telekomand
 • uzman: Eksper
 • uzman incelemesi: Ekspertiz
 • uzman raporu: Ekspertiz raporu
 • uzun koşu: Maraton
 • uzun koşucu: Maratoncu
 • uzunluk: Metraj
 • uzun süreli film: Uzun metrajlı
 • film

-Ü-

 • üçlü alan: Triyaj
 • üst denetçi: Süpervizör
 • üst sınır: Limit
 • üstsüz: Topless
 • üst yetkinlik: Yüksek lisans

-V-

 • vadeli döviz ticareti: Forward
 • varış yeri: Destinasyon
 • varlık: Popülâsyon
 • varlık kartı: Clip cart
 • var olan durum: Statüko
 • vasıflı: Kalifiye
 • vasıflılık: Kalifikasyon
 • verimsiz: Steril
 • vurmalı (çalgı): Perküsyon
 • vurucu: Şutör
 • vuruk: Travma
 • vuruk bilimi: Travmatoloji

-Y-

 • yabancı para: Forex
 • yakmalık: Krematoryum
 • yalıtım: İzolâsyon
 • yalıtkan: İzolâtör
 • yalıtma: İzolâsyon
 • yama işi: Patchwork
 • yanılmaca: İllüzyon
 • yanılsama: İllüzyon
 • yanıltma haber: Dezenformasyon
 • yankı bilimi: Akustik
 • yankılanım: Akustik
 • yanlık: Garnitür
 • yansıtıcı: Reflektif
 • yansıtım: Projeksiyon
 • yansız: Nötr
 • yansızlaştırılmış: Nötralize
 • yansızlaştırma: Nötralizasyon
 • yansızlaştırmak: Nötralize etmek
 • yapboz: Puzzle
 • yapı: Konstrüksiyon
 • yayımcı: Editör
 • yayımlayan: Editör
 • yayın dışı: Off the record
 • yaylım ateş: Salvo
 • yazıcı: Printer
 • yelpaze: Skala
 • yelveren: Vantilâtör
 • yeni dalga: new wave
 • yeraltı müziği: Underground
 • müzik
 • yeraltı sanatı: Underground sanat
 • yeraltı sineması: Underground
 • sinema
 • yerel: Lokal
 • yer hizmetleri: Handling
 • yerleştirme: Enstalâsyon
 • yerleştirmek: Monte etmek
 • yetiştirici: Monitör
 • yetki belgesi: Lisans
 • yetkilendirme: Otorizasyon
 • yetkinlik: Lisans
 • yıllık: Almanak
 • yıpranma payı: Amortisman
 • yırtıcı: Agresif
 • yoğunluk: Volüm
 • yol: Kulvar
 • yonga: Çip
 • yozlaşma: Dejenerasyon
 • yozlaşmak: Dejenere olmak
 • yozlaşmış: Dejenere
 • yozlaştırmak: Dejenere etmek
 • yönetme kolu: Joystick
 • yönetmelik: Regülâsyon
 • yönleyici: Navigatör
 • yumru: Nod
 • yumrucuk: Nodül
 • yüksek teknoloji: High-tech
 • yükselen (piyasa): Bullish

-Z-

 • zarar kesme: Stop-loss
 • zekâ düzeyi (ZD): IQ
 • zevksizlik: Kitsch
 • zıpzıp atlama: Bungee- jumping
 • züppe: Snop
 • züppelik: Snobizm

Diğer Liste: Yabancı Kelime -> Türkçe

 • absürt -> saçma
 • adapte olmak -> uyum sağlamak
 • add-drop -> ekle-bırak
 • adisyon -> hesap fişi
 • advisor -> danışman
 • ajitasyon -> kışkırtma
 • aktif -> etkin
 • aktivite, faaliyet -> etkinlik
 • akustik -> yankı bilimi
 • ambiyans ->hava, ortam
 • analiz -> çözümleme
 • angaje olmak -> bağlanmak, üstlenmek.
 • anons etmek -> duyurmak
 • antipatik -> sevimsiz, itici
 • approve -> onay
 • asistan -> yardımcı
 • bodyguard -> koruma
 • bye bye -> hoşça kal
 • caterıng -> yemek hizmeti
 • center -> merkez
 • chapter -> bölüm
 • cv -> özgeçmiş
 • çip -> yonga
 • copy-paste -> kopyala-yapıştır
 • data -> veri
 • database -> veritabanı
 • deklare etmek -> bildirmek
 • demagoji -> lafazanlık,laf ebeliği
 • demonstrasyon -> gösteri
 • departman -> bölüm
 • deplasman -> yabancı saha
 • dinamik -> devingen
 • direkt -> doğrudan
 • distribütör -> dağıtımcı
 • dizayn -> tasarım
 • Belgelik -> belge
 • download etmek -> indirmek
 • dublaj -> seslendirme
 • dubleks -> iki katlı
 • driver -> sürücü
 • eksper -> uzman
 • ekstra  -> fazladan
 • ekstre -> hesap özeti
 • elastik -> esnek
 • elimine etmek -> elemek
 • e-mail -> e-posta, e-ileti
 • emergency -> acil
 • empoze etmek -> dayatmak
 • entegre olmak ->bütünleşmek
 • essay -> deneme
 • etik -> ahlak
 • feedback -> geribildirim
 • finish -> bitiş, varış
 • fizibilite -> uygulanırlık
 • fonksiyonel -> işlevsel
 • full -> tam, dolu
 • full-tıme -> tam gün
 • global -> küresel
 • globalleşme -> küreselleşme
 • gramer -> dil bilgisi
 • illegal -> yasadışı
 • imitasyon -> taklit
 • izolasyon -> yalıtım
 • jenerasyon -> nesil, kuşak
 • kalifiye -> nitelikli
 • komik -> gülünç
 • komisyon -> yarkurul
 • kompleks -> karmaşık
 • komünikasyon -> iletişim
 • kongre -> kurultay
 • konsensus -> uzlaşma
 • konsept -> kavram, içerik
 • koordinasyon -> eşgüdüm
 • kriter -> ölçüt
 • laptop -> dizüstü bilgisayar
 • legal,kanuni -> yasal
 • link -> bağlantı
 • lokal -> yerel
 • mantalite, zihniyet -> anlayış
 • marjinal -> aykırı, sıra dışı
 • medico -> sağlık merkezi
 • memory stick -> bellek çubuğu
 • mesaj -> ileti
 • midterm -> ara sınav
 • monoton -> tekdüze
 • nick name -> takma ad
 • objektif -> nesnel
 • okeylemek -> onaylamak
 • onlıne -> çevrimiçi
 • optimist -> iyimser
 • orjinal -> özgün
 • paradoks -> çelişki
 • parametre -> değişken
 • partner -> eş
 • part-time -> yarı zamanlı
 • perspektif -> bakış açısı
 • pesimist -> karamsar
 • pragmatik -> yararcı
 • prestij, itibar -> saygınlık
 • prezentasyon -> sunum
 • prınt out -> çıktı
 • prınter -> yazıcı
 • proficiency -> yeterlilik
 • provokasyon -> kışkırtma
 • rasyonel -> akılcı
 • referans -> kaynak, öneren
 • revize etmek -> gözden geçirmek
 • save etmek -> kaydetmek
 • scanner -> tarayıcı
 • seans -> oturum
 • section -> grup
 • security -> güvenlik
 • sembolik -> simgesel
 • sempatik -> sevimli, canayakın
 • sinerji -> dayanışma
 • slayt -> yansı
 • software -> yazılım
 • spesifik -> özgül, belirli
 • sponsor -> destekçi
 • spontane -> kendiliğinden
 • star -> yıldız
 • start almak -> başlamak
 • syllabus -> izlence
 • tımıng (tayming) -> zamanlama
 • transfer -> aktarım
 • trend -> eğilim
 • versiyon -> sürüm, uyarlama
 • vizyona girmek -> gösterime girmek
 • workshop -> çalıştay

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.