Terim Anlam Nedir? Örnekleri, Özellikleri

Terim Anlam Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Bilim, sanat, spor, meslek gibi çeşitli alanlarda belli bir kavramı ifade eden/karşılayan sözcüklere terim denir.

Örnekler:

♦ yüklem, özne, kök, zarf… (dil bilgisi terimi)

♦ makale, koşma, uyak, redif, mısra… (Edebiyat terimi)

♦ perde, sahne, dekor, dram, kostüm, sufle… (Tiyatro terimi)

♦ korner, penaltı, gol, taç, ofsayt… (Futbol terimi)

♦ üçgen, daire, çap, açı, kare, teğet… (Geometri terimi)

⇒ Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.

Örnek: “budala” kelimesi halkın söz varlığında “aptal, anlayışsız, sersem” anlamlarıyla kullanılır; fakat bu kelime psikolojide belli bir zekâ seviyesine sahip anlamında kullanıldığında terimdir.

⇒ Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir.

⇒ Terimlerin; mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.

  • Boğaz‘ı geçip Karadeniz’e ulaştık.
  • Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.
  • Ağacın kökleri çok derinde.
  • Üçgenin iç açıları toplamı 180’dir.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu