Terim Anlam Nedir? Örnekleri, Özellikleri

Terim Anlam Nedir? Örnekleri, Özellikleri

Bilim, sanat, spor, meslek gibi çeşitli alanlarda belli bir kavramı ifade eden/karşılayan sözcüklere terim denir.

Örnekler:

♦ Yüklem, özne, kök, zarf… (dil bilgisi terimi)

♦ Makale, koşma, uyak, redif, mısra… (Edebiyat terimi)

♦ Perde, sahne, dekor, dram, kostüm, sufle… (Tiyatro terimi)

♦ Korner, penaltı, gol, taç, ofsayt… (Futbol terimi)

♦ Üçgen, daire, çap, açı, kare, teğet… (Geometri terimi)

⇒ Terimler halkın söz varlığında yer almaz, ama halk ağzında kullanılıp da sonradan terim özelliği kazanmış kelimeler vardır.

Örnek: “Budala” kelimesi halkın söz varlığında aptal, anlayışsız, sersem anlamlarıyla kullanılır, fakat bu kelime psikolojide belli bir zeka seviyesine sahip anlamında kullanıldığında terimdir.

⇒ Terimler, genellikle gerçek anlamıyla kullanılan sözlerdir.

⇒ Terimlerin, mecaz anlamı, yan anlamı, deyim anlamı yoktur.

  • Boğaz’ı geçip Karadeniz’e ulaştık.
  • Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.
  • Ağacın kökleri çok derinde.Üçgenin iç açıları toplamı 180’dir.