Triyole Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Triyole Nedir? Özellikleri, Örnekleri

Triyole Nedir?

Triyole Özellikleri

1. On mısralı bir nazım (şiir) biçimidir.

2. İlk iki dizelik bir parçadan sonra dörder dizelik iki bent gelir.

3. Başta yer alan iki dizenin ilki birinci dörtlüğün, ikincisi ikinci dörtlüğün son dizesinde tekrar edilir.

4. Kafiye düzeni “ab – aaaa – bbbb” şeklindedir.

Örnek:

HİLÂL-İ SEHER

Yüzünde hasta-i sevdâ gibi melâhet var
Nedir bu hâl-i perîşânın ey hilâl-i seher?

Sabah-ı feyz-i bahârîde mübtesem ezhâr
Çemen çemen mütemevvic nesîm-i anber-bâr
Niçin? Ben anlamadım kimden etsem istifsâr?
Yüzünde hasta-i sevdâ gibi melâhet var

Dem-i seherde yanında şu parlayan ahter
Hazân içinde solan bir çiçek gibi dil-ber
Sürûr-ı fecr ile şâdân iken bütün yerler
Nedir bu hâl-i perîşânın ey hilâl-i seher?

Tahsin Nahit

Ayrıca bakınız:

Batı’dan Alınan Nazım Biçimleri

Nazım Biçimleri

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu
Kapalı

Lütfen Sitemizde Reklamlara İzin Verin!

Reklam engelleyici kullandığınız anlaşılıyor. Sitemizi finanse etmek için reklamlardan faydalanıyoruz.