Türk Edebiyatı Proje Çalışması

12. Sınıf Türk Edebiyatı Proje Çalışması

Seçilebilecek Konular

I. DÖNEM
1. Cumhuriyet Döneminde kaleme alınan öğretici metinlere Atatürk ilke ve inkılaplarının yansıması
2. Cumhuriyet Döneminde coşku ve heyecanı dile getiren metinlerin (şiir) hangi ölçütlere göre sınıflandırıldığı
3. “Birinci Yeni” (Garip Hareketi) ile “ikinci Yeni” akımlarının ortaya çıkışını hazırlayan etkenler
4. Cumhuriyet Döneminde halk şiiri anlayışıyla yazılan şiirlerin içerik yönünden analizi

II. DÖNEM
1. Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren yazarlara ait romanlardan birinin okunup eserin içerik analizinin yapılması
2. Bireyin iç dünyasını esas alan romanlardan birinin okunup eserin şahıs kadrosunun çıkarılması
3. Modernizmi esas alan romanlardan birinin okunup eserde modernizmin hangi ilkelerinin yer aldığının belirlenmesi
4. Millî Mücadelenin Turk tiyatrosuna yansımaları

Not: Bu konulardan birisini veya ilginizi çeken başka bir konuyu da seçebilirsiniz

Sure: Bir eğitim-öğretim dönemi

Çalışma İçeriğinde Yer Alması Gereken Konu Başlıkları

1. Projenin adı (1-15 sözcük arası olmalıdır.)
2. Projenin konusu (Konu açık ve net bir biçimde ifade edilmiş olmalıdır.)
3. Proje çalışması içinde belirlenen durumun ya da sorunun ayrıntılı biçimde tanımlanması (Bu kısımdaki projenin amacı belirtilmekle birlikte; durum ya da sorun net biçimde açıklanmalıdır ve 2-3 sayfa olmalıdır.)
4. Geliştirme sürecinin açıklanması (Bu aşamada toplanan bilgilerden yola çıkarak bir ürün ortaya koymaya yönelik ya da öneriler geliştirmeye dönük yapılanlar 2-3 sayfayı geçmeyecek şekilde anlatılmalıdır.)
5. Sonuç ve öneriler
6. Kaynakça

Proje Hazırlanırken İzlenecek Basamaklar

1. Basamak: Bu aşamada, seçmeyi düşündüğünüz konuyu araştırıp araştıramayacağınıza, konuyla ilgili kaynaklara ne düzeyde ulaşacağınıza ilişkin inceleme yaparak konu seçimine hazırlık yapınız. Bu aşamada öğretmeniniz ile araştırmayı düşündüğünüz konuyu paylaşıp ondan konu belirlemede yardım alınız.

2. Basamak: Bir önceki basamakta yaptığınız incelemeler sonucunda belirlediğiniz konunun “önemini, neden bu konuyu seçtiğinizi, hazırlayacağınız proje sonucunda neye ulaşmak istediğinizi” belirleyiniz.

3. Basamak: Seçtiğiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmak amacıyla gerekli kaynaklara ulaşınız. Bu kaynaklar; kütüphane, internet, TV, radyo ve konuyla ilgili kaynak kişiler.

4. Basamak: Bir önceki basamakta ulaştığınız turn kaynaklardan elde ettiğiniz bilgilerden faydalanarak oluşturduğunuz
bilgileri metne dönüştürünüz (2-3 sayfayı geçmeyecek biçimde).

5. Basamak: Ulaştığınız kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri değerlendirerek çözüm önerileri üretiniz. Bu çözüm önerilerini belirleme nedenlerinizi ortaya koyunuz.

6. Basamak: Çalışmalarınızı rapor hâline dönüştürünüz.

7. Basamak: Raporu resimler, gazete haberleri, kendi çizimleriniz, tablo, grafik ve istatistiklerle destekleyerek poster hâline dönüştürünüz.

8. Basamak: Çalışmalarınızın sunumunu yapınız.

Benzer İçerikler:

İlginizi Çekebilir:
Kapalı
Başa dön tuşu