Savaş ve Barış (Roman Özeti) – Tolstoy

Savaş ve Barış (Roman Özeti) – Tolstoy

Savaş ve Barış – Tolstoy

Savaş ve Barış, Rus yazar Lev Tolstoy‘un 1869 yılında yayımlanan romanı.

Birçok yazar Savaş ve Barış adlı eseri “Dünyanın en büyük romanı” olarak nitelendirmiş ve böyle bir romanın tekrar yazılamayacağını öne sürmüşler.

1805-1813 yıllarında Napolyon Savaşları da denen Rus-Fransız savaşlarını konu alan bu eserde beş yüze yakın kişi bulunmaktadır. Tolstoy, bu romanında, Rusya’daki birçok kesimden insanın hayatını ve geleneklerini ortaya koymaktadır.

Savaş ve Barış, Napolyon döneminde gecen Rusya ve Fransa arasındakı çekismeli savaşı anlatmasının yanında saray hayatı ve saray insanlarının bulundukları konumlardan nasıl değişikliğe uğradığı da anlatılmaktadır.

Savaş, Rusya ile Fransa arasındaki bitmek bilmeyen vahşet; barış ise kişiler arasında yaşanan aşklardır.

Gelişim

 • Piyer’in babasının hastalanıp ölmesi.
 • Savaş hazırlıklarının yapılması ve savaşın başlaması.
 • Piyer ile Helen’in evlenmesi.
 • Andrey’nin esir düşmesi.
 • Piyer’in Dologhow ile düello yapması.
 • Prens Andrey’nin dönüşü ve Prenses Lisa’nın ölümü.
 • Kont Piyer’in Kontes Helen’i tekrar kabul etmesi.
 • Andrew’in Natacha’ya aşık olması.
 • Nataşa’nın Anatol’a aşık olması.
 • Savaşın tekrar başlaması.
 • Andre’nin tekrar ortaya çıkması.
 • Piyer’in esir düşmesi.
 • Andre’nin ölümü.
 • Nataşa ile Piyer’in evliliği.
 • Nikola ile Mari’nin evlenmesi.

Savaş ve Barış Kahramanları (Kişileri):

 • Prens Nikolai Andreiviç Bolkonski: Orduda başkumandanlık yapmış ve emekli olmuştur bir kişidir. Kavgacı, otoriter bir insandır.
 • Adrey Nikolayeviç Bolkonski: Prensin oğludur. Melankolik, şerefine düşkün, kabiliyetli bir insandır.
 • Marya Bolkonski: Prensin kızıdır. Evine düşkün, sadık bir kadındır. Yalnız yaşar. Nikolai Rostov ile evlenir.
 • Kont Krill Vladimiroviç Bezuhov: Pierre’in babasıdır. Züppe, çapkın bir kişidir.
 • Nataşa Rostov: Uçarı, şen, Rostovların küçük kızıdır. Pierre ile evlenir.
 • Prens Vasili Sefgyeviç Kurağın: Bezuhov ailesinin önceki vârisidir.
 • Anatol Kuragin: Vasili’nin müsrif, çapkın oğludur.
 • Kont Uya Andreiç Rostov: Moskova sosyetesinin önde gelenlerindendir. Tutumsuz biridir.
 • Nikolai Rostov: İstikrarsız bir gençlik yaşayan sonra ailenin sorumluluğunu alan Kont Rostov’un oğludur.
 • Pierre Bezuhov: Kont Bezuhov’un gayrimeşru oğludur. Nazik, iyi niyetli, idealist bir insandır. Nataşa ile evlenir.

Savaş ve Barış Özeti:

Olaylar, Rus-Fransız savaşı esnasında özellikle üç ailenin başından geçmektedir: Bezuhov, Balkonski, Rostov.

Andrey Bolkonski ve olaylar

Prens Nikolai Bolkonski, kızı Marya ile Smolensk civarında bir malikânede yaşamaktadır. Oğlu Andrey ise evlidir ve Saint Petersburg’da oturmaktadır. Mutsuz bir evliliği vardır ve hayatının toplumda yükseleceği zaman anlam kazanacağını düşünmektedir. 1805 seferberliği sırasında, hamile eşini babasının yanına bırakarak Rus ordusuna katılır. Bir süre sonra, kendini göstermeye başlar. Fakat savaşta yaralanır ve yaralı bir hâlde savaş meydanında terk edilir. Andrey bir süre sonra kurtulur ve ailesinin yanına döner. Eşi doğum yaparken ölmüş, doğan oğlu Nikolai ise sağ kalmıştır. Andrey, 1806-1809 yılları arasında ordudan ayrılır ve malikânede hayatının anlamını sorgular. Sürekli yeni akımların peşinde koşar. Bir gün, Kont Uya Andreiç’in kızı Nataşa ile arkadaşlık etmeye başlar ve ona âşık olur. Fakat babası bir süre için evlenmelerine izin vermez. Nataşa ile nişanlılığını duyurmaz. Nataşa’yı bir süre şehirden ayrılmak zorunda olduğu için Pierre Bezuhov’a emanet eder.

Nataşa, Pierre’in kötü yürekli karısı Elena’nın ahlaksız emellerine alet olur. Elena, Nataşa’yı kardeşi Anatol Kuragin’le tanıştırır. Aralarında bir ilişki başlar. Oysa Anatol evlidir. Nataşa onun evli olduğunu anlayınca hata yaptığını kabullenir. Bu ilişkiyi duyan Andrey hüsrana uğrar.

Andrey, hayatına neşe katan Nataşa’nın ihanetini kabullenemez. Tekrar orduya katılır. Bu arada babası kalp sektesinden ölür. Marya malikânede yapayalnız ve savunmasız kalır. Nataşa’nın kardeşi ve Andrey’in arkadaşı Nikolai Rostov ona yardım eder. Bu arada savaşta yaralanan Andrey Moskova’ya getirilir. Nataşa ve ailesi onu bulur. Nataşa ile Andrey barışırlar. Fakat Andrey kısa bir süre sonra ölür ve oğlu Nikolai’ı Rostov’la evlenen Marya büyütür.

Pierre Bezuhov ve Olaylar

Pierre, Kont Bezuhov’un gayrimeşru çocuğudur. Romanın başında ölmek üzere olan babasının başı ucundadır. Babası kendisini nüfus kütüğüne geçirmiş ve yüklü bir mirasın vârisi olmuştur. Fakat Kont’un ilk vârisi olan Vasili Kuragin bu vasiyetnameyi yok etmeye çalışır, başaramaz. Bunu beceremeyince Pierre’i kandırır ve kızı Elena ile evlendirir. Elena, tutkularının esiri olan, ahlaksız fakat sosyetenin önde gelen kadınlarından biridir. Pierre, onun başkaları ile olan ilişkilerine anlayınca ayrılırlar.

Pierre, mason teşkilatına katılır. Bu akımın etkisiyle malikânesinin bulunduğu yerde okul ve hastane yapmaya kalkar. Fakat masonlarla ilgili olarak hayal kırıklığına uğrar bir süre sonra.

Pierre, aynı zamanda Andrey’in en yakın arkadaşıdır. Onun Nataşa ile birleşmesi için elinden geleni yapar; fakat başarılı olamaz. Ayrıca o da Nataşa’ya ilgi duymaya başladığı için ondan uzaklaşır.

İki yıl sonra, Pierre’in karısı ölür. Pierre, Fransız kuvvetlerinin Rusya’yı istila etmesi sebebiyle Borodino savaşına katılır. Savaştan sonra Pierre şekil ve kıyafetini değiştirir ve Napolyon’u öldürmeye karar verir. Fakat esir düşer. Pierre esir düştüğü sırada dine sarılır ve mason anlayışından tamamen uzaklaşır.

Pierre, esaret sonrası malikânesine döner ve Nataşa ile evlenir. Yedi sene geçmiştir. Sosyal idealizmini devam ettiren, mutlu bir aile sahibi biridir.

Nikolai Rostov

Rostov ailesi, daha sıradan ve iyi niyetli İnsanlardan oluşur. Ailenin yeğeni Sonya çocukluğundan beri Nikolai’ı sevmektedir. Nikolai, 1805 yılında bir subay olarak Avusturya’ya gider. Bir çarpışma sırasında yaralanır ve savaştan aşırı derecede korkar. Fakat malikânesine döndüğünde ailesi onu bir kahraman gibi karşılar. O da savaşı olduğundan daha büyük, kendisini daha cesur gösterir. Bundan sonra birkaç savaşa daha katılır ve iyi bir harp subayı olur.

Aile maddi sıkıntı içindedir. Çocukların zengin birileriyle evlenmelerini arzu etmektedirler. Bu yüzden, Nikolai’ın Sonya ile evlenmesine karşıdırlar. Nikolai bir süre sonra kahramanlık madalyasına layık görülür. Bu arada Nikolai, Marya ile ilgilenmeye başlar, bir süre sonra da ona âşık olur. Fakat hâlâ Sonya ile nişanlıdır.

Moskova yanmıştır. Rostov ailesi tüm mallarını, mülklerini kaybeder. 1813’te ailenin reisi kont ölür. Malikâne satılır ve bir başka ev kiralanır. Sonya, bu şartlar altında Nikolai’a bir mektup göndererek aralarındaki ilişkiyi sonlandırır. Marya Bolkonski ile evlenebilecektir. Nikolai, hayatını muhafazakâr bir kır centilmeni olarak sürdürmeye başlar. Aileler arası evlilikle birleşen bir mutlulukla, ülke içindeki barışla roman son bulur.

Dünya Edebiyatı

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu