hazırlıklı konuşmalar

  • Konuşma (Sözlü Anlatım) Çeşitleri/Türleri ve Özellikleri 1. Giriş Konuşmanın yaşamda önemli bir yeri vardır. Yaşamda birçok nedenle birçok yerde konuşulmaktadır. Yapılan araştırmalarda insanların zamanının büyük bir bölümünü konuşarak geçirdikleri ortaya konulmuştur. Sıradan bir günün sonunda en çok yapılan eylemin ne olduğu düşünülürse, konuşma eyleminin ilk sırayı aldığı görülecektir. Bu durum,…

  • Hazırlıklı Konuşma Bir topluluk karşısında yapılan ve belirli bir ön hazırlık gerektiren konuşmalar hazırlıklı konuşmalar olarak adlandırılır. Hazırlıklı Konuşma türleri şunlardır: 1.Tek Kişilik Konuşmalar • Konferans • Söylev (Nutuk) • Demeç • Duyuru • Açış Konuşması • Bir Kişiyi Tanıtma • Kitap Tanıtma 2.Küme Konuşmaları (Toplantılar) • Açık Oturum •…

Başa dön tuşu