cumhuriyet dönemi edebiyatı temel özellikler

  • Türk Dili ve Edebiyatı

    Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Karakteristik Özellikler

    Cumhuriyetin İlanından Günümüze Kadar Edebiyatımızı Etkileyen Sosyal, Siyasi, Kültürel, Ekonomik ve Coğrafi Olaylar: Çağdaş devletin kurulması Kadın erkek eşitliği, kadınlara yeni hakların tanınması Çok partili hayata geçilmesi Milletler cemiyetine üye olunması Ankara’nın başkent olması Atatürk ilke ve inkılâplarının benimsenmesi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumunda Etkili Olan ve Eserlere Yansıyan Karakteristik…

Başa dön tuşu