LYS Edebiyat (Türk Edebiyatı) 11. Sınıf Konuları

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) Edebiyat (Türk Edebiyatı) 11. Sınıf Konuları

I. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL VE SİYASİ HAYATIN İLİŞKİSİ

 • Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat İlişkisi
 • Yenileşme Dönemi

II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860 – 1896)

 • Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
 • Gazete
 • Öğretici Metinler
 • Coşku Ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Olay Çevresinde Oluşan Metinler
 • Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler (Roman Ve Hikâye)
 • Göstermeye Bağlı Edebi Metinler (Tiyatro)
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
 • Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları
 • Şinasi (1826-1871)
 • Namık Kemal (1840-1888)
 • Ziya Paşa (1825-1880)
 • Ahmet Mithat Efendi (1844-1912)
 • Şemsettin Sami (1850-1904)
 • Ahmet Vefik Paşa (1828-1891)
 • Sadullah Paşa (1838-1891)
 • Ali Suavi (1838 -1878)
 • Direktör Ali Bey (1844-1899)
 • Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914)
 • Abdulhak HamitTarhan (1852-1937)
 • Sami Paşazade Sezai (1860-1936)
 • Nabizade Nazım (1862-1893)
 • Muallim Naci (1850-1893)

III.ÜNİTE: SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI VE FECR-İ ATİ TOPLULUĞU

 • Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu
 • Öğretici Metinler
 • Servet-i Fünun Şiiri
 • Anjambman
 • Mensur Şiir
 • Olay Çevresinde Oluşan Metinler
 • Servet-i Fünun Dönemi Hikâye
 • Servet-i Fünun Dönemi Roman
 • Servet-i Fünun Dönemi Tiyatro
 • Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri
 • Sertvet-i Fünun Edebiyatı Sanatçıları
 • Tevfik Fikret (1867-1915)
 • Cenap Sahabettin (1870-1934)
 • Halit Ziya Uşaklıgil (1866-1945)
 • Mehmet Rauf (1875-1931)
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927)
 • Hüseyin Cahit Yalçın (1874-1957)
 • Süleyman Nazif (1870-1927)
 • Ali Ekrem Bolayır (1867-1937)
 • Servet-i Fünun Edebiyatı Nazım Biçimleri
 • Servet-i Fünun Döneminde Bağımsız Sanatçılar
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944)
 • Ahmet Rasim (1864-1932)
 • Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 • Fecr-i Ati Şiiri
 • Fecr-i Ati Edebiyatı Sanatçıları
 • Ahmet Haşim (1884-1933)
 • Şehabettin Süleyman (1885-1921)
 • Tahsin Nahid (1887-1919)
 • Fecr-i Ati Bildirisini imzalayan Sanatçılar

VI. ÜNİTE: MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)

 • Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu
 • Öğretici Metinler
 • Milli Edebiyat Şiiri
 • Sade Dil Ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
 • Saf (Öz) Şiir
 • Halkın Yaşayış Tarzını Ve Değerlerini Anlatan Manzumeler
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
 • Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
 • Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri
 • Milli Edebiyat Sanatçıları
 • Abdullah Cevdet (1869 – 1932)
 • Said Halim Paşa (1863-1921)
 • Yusuf Akçura (1876 – 1935)
 • Mehmet Emin Yurdakul (1869 – 1944)
 • Ömer Seyfettin (1884 – 1920)
 • Ziya Gökalp (1876 – 1924)
 • Ali Canip Yöntem (1887-1967)
 • Fuat Köprülü (1890-1966)
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu (1870-1927)
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1899-1974)
 • Refik Halit Karay (1888 -1965)
 • Halide Edip Adıvar (1884-1964)
 • Reşat Nuri Güntekin (1889 -1956)
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869-1949)
 • Musahipzade Celal (1868-1959)
 • Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885-1966)
 • Celal Sahir Erozan (1883-1935)
 • Falih Rıfkı Atay (1904-1973)
 • Mehmet Akif Ersoy (1873 -1936)
 • Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)

EDEBİYAT AKIMLARI

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu