Kapı: Türkçede Kapı Sözcüğü

Kapı: Türkçede Kapı Sözcüğü

Kapı: Türkçede “Kapı” Sözcüğü ile ilgili Deyimler, Atasözleri, Birleşik Sözcükler

Nedir Kapı?

1. isim Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
“Çıtalarla yapılma telli bir kapı koymuşlardı ortasına.” – C. Uçuk

2. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat
“Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı.” – S. F. Abasıyanık

3. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer

4. Devlet dairesi
“Hükûmet kapısı.”
5. tarih Osmanlı Devleti’nde resmî görev yeri

6. bilişim Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal

7. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân
“Onların başvuracağı her kapıya gitmiş.” – S. F. Abasıyanık

8. Gidere yol açan gereksinim
“Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı.”
9. Ev gezmesi için gidilen yer
“Bugün yine kaç kapı dolaştın?”

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
kapı açmakkapı almak (veya yapmak)kapı aralamak
kapı aramakkapı baca açık (olmak)kapı dışarı etmek (veya atmak)
kapı gibikapı kadarkapı kapı aramak
kapı kapı dolaşmak (veya gezmek)kapı yapmakkapıda kalmak
kapıdan çevirmekkapıdan kovsan bacadan düşer (veya girer)kapılar yüzüne (veya üzerine veya üstüne) kapanmak
kapıları açık tutmakkapıları kapamakkapısına kilit vurmak
(birinin) kapısını aşındırmakkapısını çalmakkapıya dayanmak
kapıyı açmakkapıyı büyük açmakkapıyı göstermek

—————————-

Birleşik Sözler
kapı ağasıkapı ağzıkapıaltıkapı bir komşu
kapı çuhadarıkapı duvarkapı halkıkapı kâhyası
kapı kapamacakapı karşı komşukapı kethüdasıkapı kolu
kapı komşukapıkulekapı kulukapı mandalı
kapı oğlanıkapı perdesikapı tokmağıkapı yoldaşı
kapısı açıkaçık kapıana kapıara kapı
çakma kapıçarpma kapıçat kapıçekme kapı
çelik kapıçift kapıdemir kapıdış kapı
döner kapısağır kapıtaç kapıtopal kapı
yağlı kapıyavru kapıadalet kapısıağa kapısı
cümle kapısıçıkış kapısıdevlet kapısıekmek kapısı
el kapısıgeçim kapısıgiriş kapısıgümrük kapısı
hacet kapısıhükûmet kapısıkısmet kapısıkoltuk kapısı
komşu kapısıkuzu kapısıkuzuluk kapısımahkeme kapısı
masraf kapısımide kapısınizamiye kapısıpaşa kapısı
serasker kapısıservis kapısısınır kapısısokak kapısı
şeyhülislam kapısıumut kapısıümit kapısı

Kaynak: TDK Güncel Türkçe Sözlük