padişah şairler

  • Harîmi (Şehzâde Korkud) Edebi Kişiliği, Eserleri, Şiirleri Şehzâde Korkud (Harîmi) II.Bayezid’in oğludur. 1513’te kardeşi Yavuz Sultan Selim tarafından boğdurulmuştur. Şehzâde Korkud, şiirlerindeki sade dil özelliği ile öne çıkmıştır. Dönem şiirlerinde sıkça rastlanılan Farsça tamlamalar, onun şiir dağarcığında oldukça azdır. Osmanlı tarihindeki şehzâdeler arasında en bilgili şehzâde olarak anılmaktadır. İslam hukuku,…

  • Muradî (III.Murad) Kimdir? Edebi Kişiliği III.Murad şehzadesi Mehmet için görkemli bir sünnet düğünü yapmıştır ve bu düğün Gelibolulu Âli’nin Cami’ül-Buhur Der-Mecâlis-i Sûr adlı eserinde 2725 beyitle anlatılmıştır. Muhibbî’den sonra en çok gazel söyleyen sultandır. Günümüze ulaşan tek eseri Divân’dır. Bu divânda bin beş yüzü aşkın gazel bulunmaktadır. III. Murad (1546-1595)…

  • Muhibbî (Kanunî Sultan Süleyman) Kimdir? Edebi Kişiliği, Eserleri Muhibbi [I. Süleyman, Lakabı: Kanuni, (d. 27 Nisan 1494, Trabzon – ö. 6 Eylül 1566). 10. Osmanlı padişahı. Babası  Yavuz Sultan Selim, annesi ise Ayşe Hafsa Sultandır, hüküm süresi 46 yıldır.] Osmanlı tarihinde yükseliş sürecine damgasını vuran Kanunî, askerî ve siyasî başarısının…

  • Selimî (Yavuz Sultan Selim) Kimdir? Edebi Kişiliği, Şiirleri Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihinde 1512-1520 yılları arasında kısa bir süre padişahlık yapmış olmasına rağmen önemli fetihler gerçekleştirmiştir. Bu durum dönem şairlerinin şiirlerinde açıkça görülmektedir. Yavuz’un zaferlerini destansı bir dille anlatıldığı “Selimnâme”ler, bunun en önemli vesikalarıdır. Selimnâme türündeki ilk ürünlere 16.yüzyılda rastlanılmaktadır.…

  • Cem Sultan Kimdir? Edebi Kişiliği Sultan Şairler: Cem Sultan 1459 tarihinde Edirne’de doğan Cem Sultan, 1481’de Fatih Sultan Mehmed’in ölümünden sonra Osmanlı Devleti’nde baş gösteren taht kavgalarının önemli aktörlerinden biridir. Bu karışık dönemde Kahire, Rodos, Roma ve Napoli’de yaşayan Cem Sultan 36 yaşındayken Napoli’de hayatını kaybetmiştir. Cem Sultan’ın şiir sanatındaki…

  • Sultan Şairler: Adlî (II.Bayezid) II. Bayezid (d. 3 Aralık 1447, Dimetoka – ö. 26 Mayıs 1512, İstanbul) 8. Osmanlı Padişahı. Osmanlı Devleti’nin sekizinci padişahı olan II.Bayezid, şiirlerinde Adlî mahlasını kullanmıştır. 1447’de Dimetoka’da doğan II.Bayezid, şiirin yanı sıra hat sanatı ile de ilgilenmiştir. Günümüze ulaşan tek eseri Divân’ıdır. II. Bayezid’in kardeşi…

  • Sultan Şairler: Avnî (Fatih Sultan Mehmet) Fatih, II. Murat’ın oğlu olup 1432’de Edirne’de doğmuş, 1481’de İzmit/Gebze’de (49 yaşında) vefat etmiştir. Osmanlı Devleti’nin yedinci padişahıdır. II. Mehmet şeklinde de anılır. Fatih Sultan Mehmet, şiirlerinde Avnî mahlasını kullanmıştır. Osmanlı tarihi ile ilgili muteber kaynaklarda ortak görüş, Fatih’in çok iyi bir eğitim aldığı yönündedir.…

  • DİVAN ŞİİRİNİN SULTANLARI: SULTAN ŞAİRLER Osmanlı Devleti’nde kimi padişahlar divan şiirine yakını bir ilgi duymuş, bir divan tertip edecek kadar şiir kaleme almıştır. Padişahların ve şehzadelerin divan şiirindeki serüvenlerinin başlangıcı genellikle 15.yüzyıl olarak kabul edilmektedir. (Prof. Dr. Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi) 15.Yüzyıl- Sultan Şairler Avnî (Fatih Sultan Mehmed)…

Başa dön tuşu