Veli Toplantısı Yaparken Sınıf Öğretmeni Nelere Dikkat Etmeli?

VELİ TOPLANTISI YARKEN SINIF ÖĞRETMENİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Veli Toplantısı Yaparken Sınıf Öğretmeni Nelere Dikkat Etmeli?

Okul rehberlik hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi, velilerin okulla iletişimlerinin yoğunluğu ve niteliği yönünde orantılıdır. Özellikler sınıf öğretmenlerinin bu konuda oldukça duyarlı olması gerekmektedir. Bu amaçla sınıf veli toplantılarında, sınıf  öğretmenlerinin velilerle iletişimlerinde dikkat etmeleri gereken önemli konular ve yapacakları rehberlikle ilgili değerlendirmeler:

1- Velilerle görüşme yapılırken, veli ile ilgili her türlü ön yargıdan uzak olunmalı, subjektif değerlendirmelere girilmemelidir. Sadece eğitim öğretim düşünülerek tavır alınması ve kararlı bir görünüm sergilenmesi iletişimin olumlu ve sağlıklı yürütülmesi açısından önemlidir.

2- Özellikle davranış ve uyum sorunu olan öğrenci velileri ile görüşürken; öğrencinin durumundan dolayı suçlayıcı, küçümseyici ve önemsenmez bir tavır takınılmaması uygundur. Veli zaten bu konu ile ilgili olarak belli bir rahatsızlıkla okula gelmiştir, bir de böyle bir yaklaşım sergilenirse okulu ziyaret sıklığı daha da azalacaktır. Bunun yerine daha olumlu ve veliyi rencide etmeden sorunun çözümünde velinin de bizzat katılımını da sağlanacağı yöntemlerin değerlendirilmesi veliyi ve öğrenciyi kazanmak açısından önemlidir. Yine bu velilerle görüşürken öğrenciye taraflı ve olumlu yaklaşılması halinde, velinin de çözüme katkı sağlaması daha olasıdır.

3- Veli ile görüşürken sadece görüşülen velinin dikkatle dinlenmesi daha uygundur. Diğer velilerle de iletişim halinde olduğumuzda dinlediğiniz velide dinlemediğiniz kanısı uyanabilir. Bu olay hem velinin size karşı olan güveninin sarsılmasına neden olur hem de dikkatle dinlemediğimiz için durumu anlatmakta güçlük çekmemizi sağlar. Veli dinlendiğini, önemsendiğini ve anlaşıldığını hissettiği oranda olumlu katkısı daha çok olacaktır.

4- Devam ve devamsızlık ile ilgili konularda, öğrencinin okuldan uzaklaşacağı oranda derslere ilgisinin azalacağı ve motivasyonunun kalmayacağı ifade edilmelidir. Yine öğrenci okul veya evde değilse anne-babanın tasvip etmediği atari, kafeterya, kahvehane veya sinema gibi yerlerde olacaktır. Bu da öğrenciyi her yönden etkileyecek olumsuz arkadaş çevresi için birebir imkan sağlayacaktır. Bu sorunlar dile getirilerek okula gelemiyorlarsa bile en azından telefonla bilgi almaları ve bu konunun takibini yapmaları istenmelidir. Havaların ısınması ile beraber bu sorunun daha da önem kazanacağı ifade edilmelidir.

5- Başarısızlık ve dersleri ile ilgili konularda, başarısızlığın aile içinde utanç verici bir durum değil, çaba gösterilince aşılacak bir engel olduğu belirtilmeli ve öğrenciye veli tarafından böyle yansıtılmalıdır. Veliye, özellikle zihinsel düzeydeki bilgi ile ilgili hataların ahlaki hatalarla aynı değerlendirilmemesi yönünde yönlendirilme yapılmalıdır. Yine öğrencinin başkası ile (kardeş, komşu çocuğu ile) karşılaştırılması inatlaşma ve motivasyon eksilmesine neden olabilir. Bunun yerine, öğrenci, veli tarafından birey olarak kendi performansı ile değerlendirilmelidir. Veli, başarısızlığı ve derslerle ilgisizliği nedenlerini ortay çıkararak, problemin çözümüne öğrencinin katılımını sağlayarak; dayatma mantığı yerine kabul görme ve ortak olma çerçevesinde değerlendirmelidir. Ders ve başarı konularında anne-baba ortak hareket etmeli ve tutarlı davranmalıdır. Yine velilerin okulla sıkı iletişimleri başarı konusunda, öğrenci izlenildiği ve ilgilenildiği izlenimi ile birlikte derslere ilgiyi de getirir. Evdeki geçen zamanın planlanması ders, boş zaman ve ev aktivitelerinin olumlu düzeyde değerlendirilmesini, öğrencinin programlı olmasını sağlar. Haftalık plan hazırlanmalı, veli ve öğrenci yönlendirilmelidir. Bu konularda yapılacak bilgilendirme velilerin aydınlatılması açısından önemlidir.

6- Öğrencinin evde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uğraşıları varsa desteklenmesinin gerekliliği velilere belirtilmelidir. Genel eğilim olarak velilerimizin ortak şikayeti ders dışı faaliyetlerle (sporla, kuşla vb.) çok zaman harcandığıdır. Bu noktada ders çalışmak kadar bu uğraşıların da öğrenci için ihtiyaç olduğu belirtilmelidir. Ergenlik döneminin en belirgin özelliklerinden birisi de yoğun bir enerji bulunmasıdır. Sadece ders çalışarak bunu harcamak mümkün değildir. Ailenin kontrolü dahilinde böyle faaliyetler hem derse karşı bezginliği ortadan kaldırır hem de gencin ailesine karşı sevgi, saygı ve güveni pekiştirir. Ailenin bu konuya da duyarlı olması doğrultusunda dikkati çekilmelidir.

7- Bu dönemde ergenliğin duygusal ve fiziksel değişimleri ile gençte duygusal çalkantılar yaşanabilir. Anlayış, hoşgörü ve sevgi ile bu dönemi en az sıkıntı ile aşması sağlanmalıdır. Anne-baba genellikle problemlerin kaynağı olarak görünen davranışları değerlendirdiğinden yanılgıya düşebilir. Bu nedenle gençle arasında çatışma olabilir. Veli, gençle oturup sorunlarını açıklıkla konuşmalı ve duygusal açıdan paylaşım yaşanmalıdır. Gençleri anlamaya yönelik, duygu ve düşüncelerine değer verildiği ifade edilmelidir. Açıklıkla kendisini sevdiklerini söylemelidirler. Gençlerin ve çocukların beklentisi bu yöndedir.

8- Kötü alışkanlığı olduğu düşünülen öğrencilerin velileriyle görüşürken daha dikkatli davranılmalıdır. Veli bu konuyu bilmeyebilir. Bundan dolayı öğrenciyi cezalandırma yoluna gidebilir. Bu durum karşısında genç, velinin karşısına alınarak ve rencide edilmeden arkadaş çevresinin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu da oldukça güç ama seviyeli ve ısrarlı olunduğunda başarılacak bir durumdur. Yanlış arkadaşların da bulundu ortamı sosyal açıdan aratmayacak yeni bir uğraşı ve zaman verilmesi gerekmektedir. Veliye bu konuda hassasiyetle yaklaşılması, konu ile ilgili düşüncelerinin alınması uygun olacaktır.

Benzer İçerikler:

Başa dön tuşu