Etiket: Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Konuları

Eğitim-Öğretim

Lise Öğretmen Seminer Konuları

Lise Seminer Konuları-Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Konuları Planı Ortaöğretim Yönetmeliğinin “Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları” başlıklı 87 nci maddesinde: “(1) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk …